( C )

Grillkväll och Miljöprisutdelning

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)


 

 

Med närodlad politik på Broakulla marknad
201605052016-_MG_6541

På Broakulla marknad fanns vi som vanligt på plats för samtal med besökarna om hur vår bygd kan bli bättre att bo i.
2016-05-05


 

Jenny värvade flest 20160412165609_webb

Vid Centerpartiets distriktsstämma i Hultsfred deltog 150-talet ombud. Emmaboda Centerkrets deltog med 12 ombud.
Vid distriktsstämman prisades Jenny Rydberg av vice partiordförande Anders W Jonsson för att hon hade värvat flest medlemmar till Centerpartiet i Kalmar län.
2016-04-09


Underlätta för byggandet av solceller i kommunen och bygg fler egna solcellsanläggningar

solar-cells-191687__340

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Johan Jonsson (C):

– att Emmaboda kommun slopar bygglovsavgiften för  solcellsanläggningar.

– att Emmaboda kommun tar fram en solkarta över kommunen som allmänheten kan ta del av (till exempel med Linköpings kommun som förebild).

– att Emmaboda kommun bygger fler solcellsanläggningar på sina egna tak eller markytor, med målet att vara självförsörjande på el med hjälp av solceller.

– att Emmaboda kommun tillsammans med Emmaboda Energi tar fram en strategi för hur de tillsammans kan underlätta installation av solceller och vattenkraft (bland annat med hänsyn till planering av elnätet).

– att Emmaboda kommun ger sina bolag i uppdrag att investera i solceller med målet att vara självförsörjande på el med hjälp av solceller.

2016-03-09

Klicka för hela motionen (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för hela motionen (öppnas i nytt fönster/flik)

 

 


 Angelika får Centerkvinnornas pris

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

På Internationella kvinnodagen brukar Centerkvinnorna dela ut ett pris till en kvinnlig företagare. Årets pris går till Angelika Stamenkovic som driver klädbutiken Family No1 House sedan ett år tillbaka. Angelika är en mycket värdefull företagare i Emmaboda. Med sitt breda utbud av kläder gör denna butik bygden levande och bidrar till en levande landsbygd. 2016-03-08


Pendlarbidrag – valets lotteri

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Under 2016 kommer Emmaboda kommun att fortsätta att betala ut pendlarbidrag med 200 kronor i månaden till den som reser till arbete i annan kommun. På Barometerns ledarsida lördag 9 januari uppmärksammar Martin Tunström kommunens beslut och kommer fram till att det sannolikt är lagstridigt.

Pendlarbidraget knäcker inte kommunens ekonomi, menar Tunström, men ser det som ett exempel på hur kommuner genomför beslut trots att de sannolikt strider mot lagen. Så länge ingen överklagar är det inte olagligt, resoneras det. Det underminerar långsiktigt tilltron till den offentliga maktutövningen.

13 september 2014, dagen före valdagen, aviserade socialdemokraterna sin avsikt att subventionera arbetspendlares resor. Pendlarbidraget fanns sedan med i deras budgetförslag inför 2015 och de lyckades genomföra det i kraft av sin majoritet.

Inför 2016 var läget oförändrat, d v s majoriteten hade föresatt sig att fortsätta dela ut pendlarbidrag med 200 kronor i månaden till dem som pendlar kollektivt och är skrivna i kommunen.

När kommunstyrelsen beslutade om sin detaljbudget för 2016 yrkade Bo Sunesson (C) att pendlarbidraget skulle tas bort för att i stället användas till andra aktiviteter inom kommunstyrelsens detaljbudget. Förslaget röstades ner och kommunstyrelsen fastställde sin detaljbudget enligt den av kommunfullmäktige tilldelade ramen. Sten-Olof Johansson (M), Emma Åhlander Hansson (M), Göran Eriksson (C), Bo Sunesson (C) och Berthold Andersson (M) reserverade sig mot beslutet.

Varför vill inte (C) och(M) dela ut pendlarbidrag? Det beror inte enbart på att beslutet är tvivelaktigt mot bakgrund av vad kommunallagen säger om särbehandling av kommunmedlemmar utan saklig grund. Ett minst lika tungt skäl är att kostnaden (240 000 kr i årsbudgeten) saknar effekt bortsett från en gynnsam inverkan på socialdemokraternas valresultat.

Antag att bidraget har tillkommit för att gynna ett mer klimatvänligt resande. Kommer då 200 kronor i månaden att vara den faktor som styr och gör skillnad? Nej, det är troligare att faktorer som arbetstider, avstånd mellan hem och tågstation och avstånd mellan arbetsplats och tågstation är det som avgör om man väljer tåg eller bil. Det blir något av ett lotteri – vissa gynnas, andra har otur. De som reser med tåg skulle ha gjort det även utan bidraget, eftersom det passar så bra för dem att ta tåget.

Antag att bidraget har tillkommit för att få arbetspendlarna att bo kvar i Emmaboda kommun i stället för att flytta till den kommun där de har sitt arbete. Kommer då 200 kronor i månaden att göra skillnad? Nej, inte för de allra flesta. För dem som bedriver eftergymnasiala studier skulle det däremot vara meningsfullt, men i så fall borde pendlarbidraget vara riktat just mot dem. Det som nu gäller är ett slöseri med skattemedel. Pengarna borde kunna användas bättre! Det var så Bo Sunesson ville ha det med sitt förslag i kommunstyrelsen.

2016-02-02
Göran Andersson (C), Algutsboö


Var statliga pengar till The Glass Factory ett tomt vallöfte?

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Under budgetdebatten i Emmabodas kommunfullmäktige 9 november ställde jag följande fråga till Ann-Marie Fagerström (s), kommunalråd:

– Vart har ditt och Håkan Juholts vallöfte om statliga pengar till The Glass Factory tagit vägen?

Då blev det tyst – alltså inget svar alls.

Frågan kvarstår, och den bör vara av intresse för alla kommunens invånare. Kommunen har tagit på sig ett ansvar för något som borde vara ett region- eller riksintresse, ett ansvar som kostar skattebetalarna miljonbelopp varje år (ca 5 miljoner 2014).

Enligt Ann-Marie och Håkan (se Barometerns artikel två dagar före valet) hade Alliansregeringen varit släpphänt i sitt sätt att hantera det krisdrabbade Glasriket.

Vad var det som Alliansregeringen borde ha gjort? Det är ju landstinget, där Socialdemokraterna styrde även före valet 2014, som bestämmer hur de statliga pengarna ska fördelas i länet.

Trots att S vunnit valet och nu till och med har majoritet på alla nivåer som kan besluta om pengar till The Glass Factory händer ändå inget. Ann-Marie Fagerström, det dags att agera! Låt det inte bli ett tomt vallöfte.

Johan Jonsson (C)


Motion om tillfälligt natthärbärge för hemlösa vintertid

Klicka för större text. (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större text. (öppnas i nytt fönster/flik)

Till kommunfullmäktige i Emmaboda kommun

Under vinterns kyla kan det finnas människor som inte har någonstans att ta vägen och därmed riskerar sina liv. Där skulle ett tillfälligt natthärbärge kunna vara en hjälp med husrum och värme.

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska inrätta ett tillfälligt natthärbärge för hemlösa vintertid.

Vissefjärda 2015-10-24
Marina Skoglund C

 

 


 

Brysselresa

Klicka för större text. (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större text.
(öppnas i nytt fönster/flik)

Centerdistriktet ordnade en resa till Bryssel.
Bo Sunesson var en av deltagarna.
2015-10-12_164020_Bryssel-2

2015-10-13_0220_Bryssel-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Svar på interpellationen om stängda dagar på förskola, skola och fritids

Barometern 2015-10-13 Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Barometern 2015-10-13
Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Kommunfullmäktige 5 oktober 2015

Jan-Olof Jäghagen (S), Bildningsnämndens ordförande, säger att han i dagsläget inte ser något behov av att förändra den ordning som råder, men om det visar sig att behovet blir stort ämnar han se över situationen.

Svar på svaret 

Det blir inte ett stort antal föräldrar som har detta behov – däremot finns det ett stort behov hos ett litet antal föräldrar. Ett sådant stort behov uppstår ibland hos framför allt ensamstående föräldrar, men även hos de i en parrelation. På frågan om hur denna lösning med alla enheter stängda förankrats hos honom som ordförande, svarar Jäghagen att nämnden 2011 såg problemet och att man då hindrade att det blev värre.

På frågan om det finns politiska beslut eller politiska riktlinjer om att alla enheter ska stänga samtidigt blir svaret att ”politiken har tagit ställning till två gemensamma dagar”.

Det beslutet måste ligga flera valperioder tillbaka i tiden, med de som på den tiden satt i nämnden, för vad nämnden gjorde 2011 var att avslå en begäran om att hålla stängt ännu fler dagar. Det tyder på att frågan borde vara aktuell för en omprövning.

På frågan om vad Jäghagen har för svar till de föräldrar som drabbats av dessa problem med att bli helt utan barnomsorg blir svaret att Emmaboda kommun har en god utvecklad barnomsorg och att det finns föräldradagar att tillgå.

Det är bra att det finns föräldradagar, men svara i stället på det problem som interpellationen handlar om. Det handlar inte om pengar som ersättning för att man är hemma hos sina barn. Det handlar om att man inte har någon rimlig möjlighet. Har man inte rimlig möjlighet att vara ledig just den dagen som förvaltningen har stängt, måste man förlita sig på att någon bekant eller släkting kan ta hand om barnen just den dagen.

Det uppstår problem som är svåra att lösa, och de drabbar oftast ensamstående men även andra. Den ena föräldern kan vara inbokad för jourtjänstgöring på en arbetsplats där barnet/barnen inte kan få följa med samtidigt som den andra föräldern har ett viktigt möte för sitt företag. Man kanske inte kan ta hjälp av släktingar och bekanta. De kanske inte finns inom rimligt avstånd. De kan vara förhindrade att ta ledigt från sitt arbete.

Avslutningsvis kan sägas att svaret på interpellationen över huvud taget inte berör själva kärnfrågan, nämligen att all verksamhet (förskola och fritids) stänger samtidigt. Men eftersom problemet är extremt lättlöst, hoppas jag att Bildningsnämnden ska fatta ett beslut om att minst en avdelning (förskola/fritids) ska vara öppen även de aktuella dagarna. Centerpartiet kommer att lyfta frågan i Bildningsnämnden.

Johan Jonsson (C)


20020704_3-3

Interpellation angående stängda dagar på förskola, skola och fritids

Till Bildningsnämndens ordförande Jan-Olof Jäghagen (S)

Emmaboda kommuns förskolor, skolor och fritids har för vana att stänga sin verksamhet ca två gånger/dagar per år. Detta för att personalen ska kunna kompetensutvecklas, vilket naturligtvis är både bra och viktigt.

Problem uppstår dock när all verksamhet stänger samtidigt, och ingen avdelning över huvud taget är öppen. Jag, och fler med mig, har drabbats av detta.

Har man inte rimlig möjlighet att vara ledig just den dagen som förvaltningen har stängt, måste man förlita sig på att någon bekant eller släkting kan ta hand om barnen just den dagen. Det är inte rimligt att kräva att alla föräldrar ska kunna vara lediga just den dagen som passar förvaltningen bäst.

Detta problem är extremt lättlöst. Det är bara att ha en förskola och ett fritids öppet i kommunen dessa dagar. De timvikarier som kommunen har kan jobba dessa dagar. Kommunen skickar nämligen inte dessa på kompetensutveckling.

Med hänvisning till ovan nämnda så har jag följande frågor till Bildningsnämndens ordförande:

– Hur har denna lösning med att alla enheter är stängda förankrats hos dig som ordförande?
– Finns politiska beslut eller politiska riktlinjer om att alla enheter ska stänga samtidigt?
– Vad har du för svar till de föräldrar som drabbats av dessa problem med att bli helt utan barnomsorg?
– Kommer du att vidtaga några åtgärder för att minst en förskola och ett fritids ska vara öppet i kommunen dessa ”kompetensutvecklingsdagar”?

Algutsboda den 27 augusti 2015

Johan Jonsson, Centerpartiet i Emmaboda kommun


Partistämman 2015

Partistämman i Falun är avslutad. Hela 356 motioner, som skickats in från hela landet, behandlades. Utöver det behandlade stämman tre större politiska program om landsbygd, jobb och företagande samt miljö och klimat, samt åtta ställningstaganden inom andra politiska områden.
Stämmoombuden Anja Granlund och Christer Jonsson tillsammans med Anders W Jonsson, Centerpartiets vice ordförande.

Stämmoombuden Anja Granlund och Christer Jonsson tillsammans med Anders W Jonsson, Centerpartiets vice ordförande.

 


Anja till Centerstämman i Falun

Anja_Granlund-6131 Valkommen_partistamman_Falun

 

 

Centern i Emmaboda kommun representeras på partiets stämma i Falun den 24 – 27 september av Anja Granlund, Broakulla. Anja kommer att särskilt följa frågor som är viktiga för en levande landsbygd.

 


Bygg fler lägenheter

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)


Motion angående bostadsbyggandet i Emmaboda kommun

Idag byggs det alldeles för lite nya bostäder i Emmaboda kommun. För att kommunen ska kunna utvecklas, behöver befolkningsmängden öka. För att detta ska kunna ske så måste det byggas fler nya bostäder.

Priserna på bostadsmarknaden gör att det inte är särskilt intressant för någon privat aktör att bygga nya bostäder i Emmaboda kommun. Därför måste det kommunala bostadsbolaget, EBA, vara den drivande aktören när det gäller att bygga nya bostäder i kommunen.

EBA har idag ca 880 ”vanliga” lägenheter (2015-08-24). Med en beräknad livslängd på 80 år, innebär det att man behöver bygga 11 lägenheter per år för att över tid behålla denna mängd lägenheter. Om vi sedan vill att EBA ska driva bostadsbyggandet i kommunen, behöver bolaget bygga än fler lägenheter per år.

Under senare år (år 2000-år 2015) har byggandet av lägenheter inte varit i närheten av 11st/år i genomsnitt, varför vi vill att kommunfullmäktige uppdrar till EBA att öka takten i byggandet. Vi tror att den upprustade järnvägen, med bra förbindelser till Växjö, Kalmar och Karlskrona ger goda förutsättningar att hyra ut nya lägenheter på gång och cykelavstånd till järnvägsstationen.

Vi tror också att moderna marklägenheter utanför centralorten skulle uppskattas av äldre som inte vill/orkar bo kvar i villan. Om dessa kan flytta till ett attraktivt boende på hemorten, skulle det skapas en flyttkedja. Vi är av den bestämda uppfattningen att ett ökat bostadsbestånd eller inte, kommer vara en av Emmaboda kommuns ödesfrågor.

Vi yrkar, med hänvisning till ovan, att kommunfullmäktige beslutar:
att genom ägardirektiv uppdra till EBA att bygga minst 11 nya ”vanliga“ lägenheter per år i genomsnitt för åren 2017-2026 (10 år, 110 lägenheter).
att pågående byggnation vid ER-sjön inte får inräknas i detta antal.
att minst 20 av dessa 110 ska vara utanför tätorterna Emmaboda och Lindås.

Algutsboda 2015-09-07
Johan Jonsson, vice gruppledare
Centerpartiets fullmäktigegrupp, Emmaboda kommun


Eriksmåla marknad

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

2015-09-05  Centerpartiet på Eriksmåla marknad
Varje höst och vår brukar vi vara där för att prata med marknadsbesökarna
om aktuella politiska frågor. Tack alla som besöker Centerpartiets tält!


Centerträff

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

2015-08-16  Sidlandsmåla 
Centerträff för hela familjen med tipsrunda och lektävlingar. Nere vid den fina sjön kunde man grilla eller ta fram kaffekorgen. Några passade också på att ta sig ett dopp.
Träffen avslutades med en kort politisk information.


Grön Trädgård

2015-08-09  Galleri Garvaregården, Långasjö
Det var ca 130 personer som tog tillfället i akt att besöka Grön Trädgård hos Jan-Erik och Britta Fransson. Förutom visningen av trädgården fanns det utställning av Lina Nieminens glaskonst. Centerpartiet bjöd alla besökare på kaffe och tipsrunda.

 


Grattis Emmakliniken!

Klicka för större text

Klicka för större text

I Barometern måndag 27 juli kunde vi läsa om privata Emmaklinikens andraplacering bland Kalmar läns 40 hälsocentraler. Vi gratulerar till den fina placeringen.

Centerpartiets lokalavdelning i Vissefjärda bjöd in Hoshang Diliwi till årsmötet i Bromboda den 12 februari 2015 för en presentation av verksamheten på Emmakliniken. Hoshang Diliwi berättade då om den fantastiska utvecklingen sedan starten i april 2014. Han informerade även om framtida planer och projekt för verksamheten, med bl.a. en vision om en filial i Vissefjärda.

Ju fler som listar sig på Emmakliniken, desto snabbare kan verksamheten utveckla sig. Det gynnar den lokala hälsovården och bidrar också till kortare resvägar, vilket gynnar miljön.

Centerpartiet är småföretagarnas och det lokala företagandets parti.
Vi värnar om privat entrepenörskap, öppna landskap och en hälsosammare miljö.

Marina Skoglund
Christian Skoglund

 


 

Motion: Rastplats Eriksmåla med turistbyrå

Barometern lördag 27 juni 2015

Barometern lördag 27 juni 2015

Klicka för större text

Rastplats i Eriksmåla har åter skjutits på framtiden. Detta trots att det har tagits beslut på att en rastplats ska iordningställas. (Kommunstyrelsen 2012-05-08) Vi anser att det är mer än hög tid att rastplatsen blir verklighet.

Oavsett vilka anledningar som Emmaboda Kommun anger som skäl, så är det inte okej att skjuta projektet på framtiden. Att kommunen inte utnyttjar det läge (korsningen Rv25 och Rv 28) som finns i Eriksmåla bättre är helt obegripligt. I Eriksmåla finns t ex en ypperlig chans att, på en fungerande rastplats och uppställningsplats för husbilar, informera mängder av annars bara genomåkande turister om allt som vi i kommunen har att erbjuda.

Vi anser att Emmaboda Kommun omgående ska påbörja arbetet med att iordningställa en rastplats i Eriksmåla, en rastplats med husbilsuppställning/husbilstömning och turistbyrå. Om arbetet påbörjas nu, så finns alla chanser att rastplatsen ska kunna vara klar till våren/sommaren 2016 (denna sommar är redan förlorad). Arbetet måste ske i samarbete och samförstånd med de berörda markägarna och näringsidkarna i Eriksmåla.

Vi yrkar med hänvisning till ovan:
– Att Emmaboda Kommun omgående påbörjar arbetet med att iordningställa en rastplats i Eriksmåla, en rastplats med husbilsuppställning/husbilstömning och turistbyrå.

För Centerpartiets fullmäktigegrupp
den 25 juni 2015
Johan Jonsson


Miljöpartiet i Emmaboda borde skämmas!

På Kommunfullmäktige den 11 maj 2015 behandlades Centerpartiets motion om hur Emmaboda Kommun skulle kunna ta fram en policy och aktivt arbeta för att uppnå både de regionala och nationella målen om ett fossilbränslefritt samhälle. Motionen hade varit ett viktigt steg i rätt riktning för Emmaboda Kommun att ta.

Jag blev inte särskilt förvånad över att Socialdemokraterna och Vänstern röstade mot motionen, de är inte kända för sitt miljöengagemang.

Däremot är det uppseendeväckande att Miljöpartiet röstade mot motionen. Detta gjorde man med motiveringen att vi ska satsa på solceller. Solceller i all ära, men det behövs mer aktivt miljöarbete om samhället ska vara fossilbränslefritt till år 2030. Man ska också komma ihåg att ungefär samtidigt som Miljöpartiet i Emmaboda pratar om att bygga fler solcellsanläggningar, så ville Miljöpartiet i Regeringen lägga skatt på solcellsel. Snacka om miljöfientligt Miljöparti!

Man kan inte annat än uttrycka besvikelse över att Miljöpartiet numera underordnar miljöarbetet under att få sitta vid maktens bord!

Johan Jonsson, Vice gruppledare Centerpartiet i Emmaboda kommun

Barometern 2015-06-10

Barometern 2015-06-10