( C )

 

PRESSMEDDELANDE 2018-01-03
Brist på ordning och reda hos (S) i Emmaboda kommun

Ännu inget svar om pendlingsbidraget
Fortsatt oreda – men (S) vill ha delat ansvar
Läs mer

 


Kommunfullmäktige 2017-12-18, Handlingar

Klicka här för att komma till
Handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde, måndag 18 december kl. 16:30, i Kommunhuset Lövsalen Järnvägsgatan 28

 


Hur svårt kan det vara?

Centerpartiet vill att alla handlingar till kommunfullmäktige ska publiceras på kommunens hemsida, men S- och V-majoriteten tycks angelägna om att göra det svårt att få tillgång till underlag för beslut. På kommunfullmäktiges sammanträde 30 oktober stod de fast vid sitt beslut i kommunstyrelsen att se positivt på motionen. Men som framgår av Har Emmaboda fått en (S)-demokrati med all makt hos tjänstemännen? visar en tjänsteskrivelse att detta bara är ett vackert sätt att inte behöva göra något alls.

Barometern 2017-11-28:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik) 

Har Emmaboda fått en (S)-demokrati med all makt hos tjänstemännen?

I Barometern Emmaboda 8 november fick Ann-Marie Fagerström (S) kritik för att inte arbeta för invånarnas bästa.
– Jag sätter demokratin i första rummet. Det är just därför jag engagerar mig. Jag är glad för det förtroende som vi socialdemokrater har fått i de senaste valen.

Mot bakgrund av hur S-gruppen agerade vid behandlingen av en av våra motioner undrar vi hur det står till med demokratin. ”Demokrati” låter vackert, men minoriteten måste kunna kräva att majoriteten lyssnar på deras argument. Det måste finnas en dialog och en vilja att ompröva tidigare beslut. 

Det allvarliga är inte om det skulle bli ett nej till vår motion. Nu senast blev det återremiss med 17 – 19. Nu gäller det i stället vad vi måste kunna kräva av ett underlag till beslut. Sammanhanget är som följer:

I en motion till kommunfullmäktige föreslog Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp att kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar ska finnas på kommunens hemsida före varje möte.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

I motionen ger vi exempel på hur det skulle kunna göras genom en länk på vår egen hemsida. Exemplet är hämtat från KF 2015-12-14. Vi har utgått från en punktlista där ärendenas bilagor förtecknas med underrubriker.

På kommunfullmäktige 30 oktober stod (S) fast vid sitt beslut i kommunstyrelsen att ”se positivt på motionen som ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete gällande digitala lösningar för hantering av handlingar.” Det verkar ju positivt, men en  tjänsteskrivelse, som är undertecknad av tre chefer och som ligger till grund för motionens behandling, visar att det är ett vackert sätt att inte behöva göra något alls.

För att förstå varför, måste man läsa tjänsteskrivelsen. Den är så helt uppåt väggarna att den inte går att försvara. Cheferna har missuppfattat vad motionen handlar om.
Klicka här för länk till tjänsteskrivelsen. Vi går igenom den stycke för stycke.

I Centerpartiet utgår vi ifrån att kommunstyrelsen ordförande, Ann-Marie Fagerström, inte har satt sig in i ärendet utan bara blint litat på sina tjänstemän. Synpunkterna på tjänstemännens beredning kan inte ha kommit som någon överraskning eftersom de tidigare har framförts i kommunstyrelsen. Trots ajournering före beslut stod hela S-gruppen fast vid sitt tidigare förslag. Beslutet blev återremiss enligt följande:

att återremittera ärendet med motiveringen:
– att motionen bereds genom en ny tjänsteskrivelse
– att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar mot bifall till motionen
– att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar för bifall till motionen
– att den nya tjänsteskrivelsen inte ska ge något förslag till beslut.

För återremiss röstade C, M, K,L, Mp
Klicka här för länk till KF-protokollet.
Voteringprotokollet finns där på sista sidan.

Barometern Emmaboda 2017-11-01:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Ta fram ett komplett underlag för beslut!

Vilken byggnad ska fungera som förskola och träffpunkt för äldre i Lindås? Mikaelsgården eller Post- och Bankhuset?
A
llianspartierna yrkade på återremiss när ärendet behandlades i kommunstyrelsen.

– Kommunen äger redan Post- och Bankhuset på andra sidan vägen. Därför anser vi att det inte är ett seriöst förfaringssätt att bara presentera ett alternativ för kommunstyrelsen, säger Johan Jonsson (C).

Barometern Emmaboda 2017-10-14:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Har S gjort upphandlingsbrott till kultur i Emmaboda?
Pressmeddelande 2017-10-11

Den nyligen uppnystade upphandlingsskandalen i Emmaboda ser ut att bara vara den logiska fortsättningen på vad som verkar ha blivit en kultur i S-styrda Emmaboda kommun.

Sker hela den nu uppnystade härvan med kommunstyrelsens ordförande, Ann-Marie Fagerströms, goda minne? Teknik- och fritidsnämndens ordförande, Per Sigvardsson, har i tidningsintervjuer hävdat att han inget visste om vad som pågick. Men vid senaste kommunfullmäktigemötet i Emmaboda framkom att Sigvardsson för ungefär ett år sedan blev informerad om vad som hände.

Men är det en enstaka händelse? Nej, jag är rädd att det är en del av ansvarskulturen i Ann-Marie Fagerströms Emmaboda.

I oktober 2011 får kommunen, även då med Ann-Marie Fagerström vid rodret, svidande kritik från externa revisorer. Man har genomfört köpet av glassamlingen från Orrefors Kosta Boda och vid tidpunkten då revisorerna granskade affären hade satsningen i Boda Glasbruk kostat kommunen 46 miljoner kronor. Man hade också då struntat i att genomföra en upphandling för en delinvestering, med motiveringen att det var för bråttom.

Då, när kritiken behandlades i kommunstyrelsen, sa Ann-Marie Fagerström: ”Den ska vi ta åt oss och vi ska förändra oss så att vi blir bättre i fortsättningen.”

Frågan är om hon i dag tillstår att det bara var tomma ord. Frågan är om hon tillstår att den ignoranta hanteringen av invånarnas pengar är en kultur? Frågan är om hon anser att hon borde ställa sin politiska position till förfogande? Frågan är också om Teknik- och fritidsnämndens ordförande inser att han borde agerat redan för ett år sedan och att han också borde fråga sig om han kan sitta kvar? I valet om ett knappt år får vi väljarnas svar på frågorna, men ett svar kanske borde ges redan nu! Det är ingen tvekan – Emmaboda behöver ett nytt politiskt ledarskap!

Algutsboda 2017-10-11

Johan Jonsson (C)

Barometern Emmaboda 2017-10-13:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Sänk hastigheten förbi Långasjö skola

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bo Sunesson (C) att kommunen tillsammans med Trafikverket snarast åtgärdar trafiksituationen förbi Långasjö skola.

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Barometern Emmaboda 2017-10-04:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Rätten till nära vård och kontinuitet

2017-09-11

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Christer Jonsson, landstingsråd (C):  ”Vi behöver göra det enklare att öppna nya mindre vårdcentraler.”
Bilden: Christer utanför hälsocentralen Astrakanens nyöppnade filial i Vissefjärda.

”Bristen på läkare gör att primärvården haltar på så många håll.
Därför måste vi lösa det så att vi kan ge alla rätt till en fast läkarkontakt!”

Häromdagen läste jag en intervju med en professor i geriatrik (åldrandets sjukdomar). Han beskrev de bekymmer och svårigheter vi har i sjukvården idag. Sjukvården är fantastisk på att ta hand om och hjälpa oss alla när vi drabbas av en specifik sjukdom, för det är sjukvården byggd för. Men när vi drabbas av kroniska sjukdomar, eller blir gamla och drabbas av många olika sjukdomar som är kroniska tillstånd och som gör att vi blir sköra, får många läkemedel och så vidare, då är inte sjukvården utformad för det. Det har varit ett stort bekymmer länge, men sanningen är att det kommer att bli ett ännu större bekymmer de kommande åren eftersom vi blir fler som blir riktigt gamla och som drabbas av skörhet och många kroniska tillstånd.

Vi behöver göra många olika saker för att sjukvården ska ha en bättre chans att klara detta.
Ett kan vara att arbeta med så kallade äldrevårdsmottagningar. Men det är tyvärr inte hela lösningen. Det finns en stor risk att det blir städernas lösning medan mindre orter och landsbygden inte får dessa förutsättningar. Nej, vi måste framförallt hitta sätt att öka antalet fasta läkare i primärvården och minska antalet patienter som varje team på en vårdcentral måste ta ansvar för. En orsak till att man inte klarar av att bättre följa våra mest sköra patienter är att man har för många att ansvara för och då leder det till korta besök och mindre möjlighet till hembesök etcetera. Detta måste vi ändra på!

I Kalmar län är det över 70 000 patienter som inte har en fast läkarkontakt och vi saknar minst mellan 40 och 50 läkare. Det är detta vi måste ändra på. Vi behöver göra det enklare att öppna nya mindre vårdcentraler, och göra det attraktivare att arbeta i primärvården genom att minska antalet patienter man ansvarar för. Vi behöver följa i samma spår som Norge gjorde för ett antal år sedan, där man öppnade för att även den som inte är specialiserad läkare för primärvården kan driva en verksamhet eller arbeta fullt ut där.

Vi behöver också bereda plats för alla de andra professioner som finns i primärvården för att minska trycket på att allt behöver handla om ett läkarbesök. Det sker genom att se till att det finns psykologer och kuratorer som ger stöd och behandling vid psykisk ohälsa, att det finns fysioterapeuter som tar första besöket när man har ont i leder och att det finns sjuksköterskor med olika slag av mottagningar.

Men det är trots allt bristen på läkare som gör att primärvården haltar på så många håll. Därför måste vi lösa det så att vi kan ge alla rätt till en fast läkarkontakt! Då kan vi också ge alla våra sköra patienter en god vård och trygghet med en nära vård.

Christer Jonsson
Landstingsråd (C)


Vad görs för att förhindra fler stölder av konst?

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)


Eriksmåla marknad med kaffe och morotsstapling

Eriksmåla marknad 2 september. Förutom att vi bjöd på kaffe och samtalade med besökarna var det tävling i morotsstapling.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

 

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Segrare i att bygga på höjden med morötter blev inte oväntat byggmästare Bo Sunesson med toppresultatet 30 cm.

 


Brandmännens avtal – många missförstånd

Johan Jonsson om tvisterna kring brandmännens nya avtal
Barometern Emmaboda 2017-08-31:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


 

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Grön Trädgård i Lindehult

För åttonde året i rad arrangerade Centerpartiet i Emmaboda kommun öppen trädgård. Denna gång hos Emelie och Alexander Lindström i Lindehult, på gränsen mot Nybro kommun.

TIPSTÄVLINGEN
Vinnare blev Rose-Marie Sandell, Madelene Samuelsson, Lena Larsson och Kennert Nilsson. De får trisslotter som pris.
Svaren på tipsrundan: 1: 1 I båda käkarna, 2: 2 tillverkade laggkärl, 3: x 2 meter, 4: 2 timmermannen, 5: 2 Portugal, 6: 2 60 meter, 7: x sådde, 8: x mus, 9: 2 stålmannen, 10: 2 Linnaea Borealis, 11: 2 7500 st, skiljefråga: 4915g vägde järnklumpen

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Barometern Emmaboda 2017-07-31:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Centerpartiet får stöd om kraftledningen

Svenska Kraftnät vill bygga en kraftledning mellan Oskarshamn och Blekinge. Riksrevisionen har ifrågasatt att myndigheten själva granskar allt som rör deras arbete och att deras kommunikation är bristfällig.

Regeringen valde att bortse från Riksrevisionens anmärkningar, men riksdagen var enig om att Svenska Kraftnät måste hitta en utomstående aktör som kan granska myndighetens arbete.
Detta framgick under riksdagens frågestund när Anders Åkesson (C) fick sina frågor besvarade av statsrådet Ibrahim Baylan (S).

Klicka här för videoklipp från riksdagens frågestund 2017-06-17.


Barometern Emmaboda 2017-06-20:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)


Närodlad politik på marknaderna

Den senaste marknaden var den i Eriksmåla. Som vanligt var Centerfolket på plats för samtal med med marknadsbesökarna.
2017-06-10

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)


Några veckor tidigare, Kristi himmelsfärdsdag, var vi på Broakulla marknad.
2017-05-25 

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)


Vårens marknader inleddes med Vissefjärda marknad.
Rune Magnusson, Christer Jonsson och Ingrid Jensen bjöd på närodlade körsbärstomater och fick in synpunkter på vad som skulle kunna bli bättre i kommun, landsting och riksdag.

2017-05-13 

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

 

 


Centerpartiets miljöpris till Alf Johansson, Runes Bensin

I anslutning till världsmiljödagen delar Centerpartiet i Emmaboda kommun årligen ut ett miljöpris i form av ett diplom till ett företag, förening eller person som arbetar för insatser som främjar miljön. Det är nu 20:e året i rad som priset delas ut.
2017-05-27

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Årets pristagare är Alf Johansson, Runes Bensin, som i många år gjort medvetna miljöval. Runes har alltid arbetat med miljövänliga bränslealternativ. Så fort det kommit ut ett nytt miljövänligt drivmedel på marknaden har man fört in det till kommunen. På 80-talet satsade man på akrylatbensin, på 90-talet rapsdiesel och 2005 tog man in etanol. Den senaste satsningen är den fossilfria dieseln HVO som man tog in 2016. Runes Bensin har även satsat på miljövänliga tvättanläggningar.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Prisutdelning på Runes vårfest. Johan Jonsson överlämnar miljödiplomet till Alf Johansson. I den uppvaktande gruppen ingick också Jenny Rydberg, Göran Eriksson och Bo Sunesson.

 

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Johan Jonsson tankar sin 20 år gamla Audi med fossilfri HVO-diesel. Vad kan väl ur ett livscykelperspektiv vara mer miljövänligt än att köra sin gamla bil så länge det går, när den går på fossilfritt bränsle?

Bränslet är godkänt hos alla lastbilar med dieselmotor. Än är det inte så många personbilstillverkare som har godkänt det.


Ta fram en plan för gång- och cykelvägar

Ett medborgarförslag om sänkt fart genom Kimramåla återremitterades från kommunfullmäktige den 13 februari. Teknik- och fritidsnämnden hade föreslagit avslag.

Kommunstyrelsen har den 23 maj föreslagit att hastigheten ska sänkas från 70 till 60 kilometer i timmen. Teknik- och fritidsnämnden hade motiverat sitt förslag om avslag på medborgarförslaget genom att hänvisa till en hastighetsmätning och med att en gång- och cykelväg redan skulle vara planerad.

Johan Jonsson (C) påpekade att inga pengar finns budgeterade för gång- och cykelväg i Kimramåla. Johan ställde sig bakom förslaget om hastighetssänkning och yrkade i ett tilläggsförslag att teknik- och fritidsnämnden före budgetarbetet inför 2018 ska komma med en plan med turordning för byggandet av gång- och cykelvägar.

Barometern Emmaboda 2017-05-26:


Rune Magnusson (C) yrkar i motionen Plan för gång- och cykelvägar, den 20 mars 2017:

att det bildas en grupp med uppgift att ta fram förslag till plan för gång- och cykelvägar.
att gruppen rangordnar de olika projekten efter att ha bedömt trafikflöde, hastigheter, tung trafik, utrymme på vägen, antal oskyddade trafikanter och kostnader för byggnation.
att planen fastställs genom beslut i kommunfullmäktige.

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Kampanj för närmare vård

Alla i Sverige ska ha rätt till en bra sjukvård. Vi vill att vården ska vara tillgänglig och nära. Oavsett var i landet du bor. 

16 maj kampanjade vi för en nära primärvård för de vanligaste ärendena du har i sjukvården.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

4 500 personer i Emmaboda kommun får träffa en ny läkare varje gång de söker sig till sin hälsocentral. I Kalmar län är siffran nästan 68 000. 

Centerpartiet vill införa en tillgänglighetsmiljard som varje år betalas ut till de landsting som kortar köer och ger patienter snabb kontakt med läkare på hälsocentraler.

Vi vill att den som är sjuk ska få träffa en läkare inom tre dagar, inte inom sju dagar som det är nu. Oavsett var man bor i landet och länet ska man få den vård man behöver, när man behöver den. 

Läs mer om NÄRMARE VÅRD på www.centerpartiet.se

 


Vi välkomnar beskedet, men vill ha fullskalig quickstop vid 25:an

På Eriksmåla/Åfors samhällsförenings möte i onsdags kväll överraskade teknik- och fritidsnämndens ordförande Per Sigvardsson (S) med beskedet att kommunen just nu förhandlar om att köpa parkeringsplatsen, lekplatsen och en mindre byggnad där det ska finnas toaletter. Ytan ska också asfalteras.

Vi välkomnar beskedet, men vi kommer att fortsätta att driva kravet på en fullskalig quickstop i enlighet med våra motioner.

Barometern Emmaboda 2017-05-15:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Hyr husmoduler till förskolan i Långasjö

Marina Skoglund föreslår i en motion att kommunen ska hyra husmoduler för att avhjälpa lokalbristen inom förskolan i Långasjö. En av fördelarna är att man slipper att bygga fast sig i en dyr investering. Husmodulerna hyrs och kan flyttas till platser där behov av lokaler uppstår. När behovet inte finns längre, återlämnas husmodulen. Ett flertal kommuner i landet har valt denna lösning på det tillfälliga behovet av lokaler.

Barometern Emmaboda 2017-04-07:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Granskningen av 24-koncernen väcker frågor

Interpellation till Ann-Marie Fagerström (S)

Emmaboda kommun är troligen den enda kommunen i Sverige som har ett aktivt samarbete med 24 Journalistik. På andra orter har kommuner avstått, på grund av att man inte vill riskera varken sin eller mediers trovärdighet.

I veckan berättade det mediegranskande programmet Medierna i P1 om hur anställda på 24 Journalistiks olika hemsidor tvingas skriva positiva artiklar om annonserande företag. Man kunde också visa hur fejkade Facebook-konton använts för att sprida sajternas artiklar i mer eller mindre rasistiska grupper på Facebook.

Sedan tidigare har det också rapporterats om arbetsförhållanden som inte är moderna och koncernen har in i det längsta undvikit kollektivavtal.

Också lokala medier har uppmärksammat granskningen, bland annat Barometern/Östra Småland men också Sydöstran i Blekinge. I Blekinge har flera kommuner fått erbjudande att sluta avtal med 24 Journalistik, på samma sätt som Emmaboda Kommun har gjort. Där har man dock avböjt med hänvisning till att det är oetiskt och att det skulle skada både kommunens och sajtens trovärdighet.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  1. Hur ser du på de avslöjanden som gjorts kring 24 Journalistik och dess olika nyhetssajter?
  2. Har du för avsikt att låta Emmaboda Kommun förlänga det avtal som tecknades med 24 Emmaboda när nu detta löper ut?

Algutsboda 2017-04-05
Johan Jonsson, Centerpartiet


Förskottera kostnaden för för gång- och cykelväg

Väg 120 mellan Södra vägen i Emmaboda och Xylem i Lindås har ett smalt utrymme för cyklister och gående. Det är en sträcka med mycket tung trafik, men den är kort och kan lätt byggas ut med en gång- och cykelväg. I en motion vill Rune Magnusson (C) att kommunen ska förskottera kostnaden i väntan på pengar från Trafikverket.

Barometern Emmaboda 2017-03-25:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)


Motion till kommunfullmäktige

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Nattisplatser

Centern yrkade i en motion 2015 att kommunen ska marknadsföra nattomsorg till kranskommunerna. Kommunfullmäktige beslutade att frågan om försäljning av nattisplatser till andra kommuner utreds när den nya förskolan står klar. Nu vill Marina Skoglund (C) att utredningen ska komma igång.

Barometern Emmaboda 2017-03-21:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Anna fick Centerpartiets kvinnopris

Centern delar varje år ut ett kvinnopris i anslutning till internationella kvinnodagen. Anna J. Karlsson fick besök av Ingrid Jensen, Karin Rask och Ann-Charlotte Philipsson som uppvaktade med tårta, diplom och blommor.
Barometern Emmaboda 2017-03-10:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Kräv kontanthantering!

Emmaboda kommun är en stor bankkund. I nästa upphandling av banktjänster bör kommunen kräva kontanthantering som villkor för fortsatt samarbete. I kommunstyrelsen vill jag väcka detta ärende till sammanträdet den 21 mars.
Algutsboda den 5 mars 2017
Johan Jonsson (C)

Barometern 2017-03-07


 

Bygg en gång- och cykelväg

2017-02-17
Johan Jonsson föreslår i en motion att det ska byggas en gång- och cykelväg utmed del av väg 1013 Broakulla – Algutsboda.

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Vad händer med Verdatomten i Vissefjärda?

Rune Magnusson (C) frågar Per Sigvardsson (S), ordförande i teknik- och fritidsnämnden. Interpellation i KF 2017-02-13:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

                                  


C vill utreda om skoldaghem

Barometern Emmaboda 2017-02-04:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Motion till kommunfullmäktige
Skoldaghem i Emmaboda

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Positiva svar för fler solceller i Emmaboda

24Emmaboda NYHETER 26 januari 2017:

NYHETER Centerpartiets motion om underlättande av byggandet solceller fick ett positivt svar vid kommunstyrelsens sammanträde under tisdagen.
Motionen handlar i korta drag om vad kommunen från sin sida kan göra för att underlätta byggandet av solceller i kommunen.

– Ett förslag är att slopa bygglovsavgiften för solcellsanläggningar. Men även att kommunen bygger solceller på sina egna byggnader, säger Johan Jonsson (C), som har varit med och skrivit motionen.

Svaret från kommunstyrelsen blev positivt.

– Jag tycker vi fick bra svar på motionen. Det var inte direkt någon som gick emot den, utan det var bara lite formuleringar som gjordes om.

– Det känns väldigt trevligt att motionen välkomnas så pass. Det är inte särskilt vanligt att en motion man skriver, blir så bra bemött och väl behandlad, säger Jonsson.

24Emmaboda NYHETER 26 januari 2017 >>

Klicka för hela motionen (öppnas i nytt fönster/flik)I motionen som lämnades in i mars 2016 yrkade Johan Jonsson (C):

– att Emmaboda kommun slopar bygglovsavgiften för  solcellsanläggningar.

– att Emmaboda kommun tar fram en solkarta över kommunen som allmänheten kan ta del av (till exempel med Linköpings kommun som förebild).

– att Emmaboda kommun bygger fler solcellsanläggningar på sina egna tak eller markytor, med målet att vara självförsörjande på el med hjälp av solceller.

– att Emmaboda kommun tillsammans med Emmaboda Energi tar fram en strategi för hur de tillsammans kan underlätta installation av solceller och vattenkraft (bland annat med hänsyn till planering av elnätet).

– att Emmaboda kommun ger sina bolag i uppdrag att investera i solceller med målet att vara självförsörjande på el med hjälp av solceller.


Motion om att handlingarna till kommunfullmäktige ska publiceras på kommunens hemsida 

24Emmaboda NYHETER 8 december 2016:

 

Centerpartiet i Emmabodas fullmäktigegrupp lägger fram en motion om att offentliggöra kommunfullmäktiges ärendelista inför varje sammanträde. ”Viktigt för att öka intresset för kommunpolitiken”, säger Johan Jonsson (C).

Enligt förslaget från Centerpartiet ska man kunna få tillgång till kommunfullmäktiges ärendelista inför varje möte, där man även under varje punkt, ska kunna se ärendet med underrubriker där ärendets handlingar finns tillgängliga. Rubrikerna ska sedan länkas till handlingen som öppnas i nytt fönster/ny flik via kommunens sajt, www.emmaboda.se.

– Vi tror att detta är ett första, och viktigt, steg för att möjliggöra ett ökat intresse för kommunpolitiken. Om man som privatperson besöker KF-möten i dag är det svårt att hänga med i diskussionerna, då man inte har tillgång till de handlingar som diskuteras, säger Johan Jonsson (C).

Ett exempel på hur det skulle kunna se ut finns på Centerpartiet i Emmabodas hemsida.

– Att ha tillgång till underlagen för de beslut som fattas borde öka möjligheterna för allmänheten att skapa sig en egen uppfattning om det som det beslutas om, menar Jonsson.

24Emmaboda NYHETER 8 december 2016 >>

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)