Göran Andersson

 

Algutsboö 102
361 93 Broakulla
0471-401 12
070-602 09 64
goranders@gmail.com

webbredaktör
för www.emmaboda-centerpartiet.se

 

Född 1940 i Lund, uppväxt i Orup, mitt i Skåne. Under studieåren i Lund träffade jag Gullweig från Algutsboda. 1968 valde vi arbete och bostad i Ryd (Almundsryd), halvvägs mellan våra föräldrahem. 2011 flyttade vi till Algutsboö.

Har arbetat som lärare (fil. mag, adjunkt, engelska, tyska, svenska ) i Ryd 1968-2005. Först 20 år på heltid, bl. a. som klassföreståndare för sex årgångar 7-9, sedan på halvtid p. g. a. uppdrag för Centerpartiet, i Tingsryds kommun och i Landstinget Kronoberg.

I Tingsryds kommun

Ledamot i kommunfullmäktige 1979-2010, i kommunstyrelsen 1979-1985, ordförande i kommunfullmäktige 1988-1998, vice ordförande i socialnämnden 2003-2006, ordförande i socialnämnden 2007-2010.

I Landstinget Kronoberg
Ledamot i landstingsfullmäktige 1985-2002, ledamot i landstingsstyrelsen 1992-1998, vice ordförande i landstingsfullmäktige 1998-2002, ordförande i direktionen för psykiatriska sjukvårdsdistriktet 1989-1991, ordförande i styrelsen för östra sjukvårdsdistriktet 1992-1998, ordförande i styrelsen för primärvård och tandvård 1999-2002. Ersättare i landstingsfullmäktige, ledamot i äldreutskottet och ersättare i södra regionvårdsnämnden 2003-2006.

I Emmaboda kommun
Ledamot i Emmaboda Fastighets AB (EMFAB)
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i Emmaboda Bostads AB (EBA)
Ersättare i Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB (EFFAB)