( C )

Presskonferens om kommunens ekonomi 

Kommunalrådet Johan Jonsson (C) kallade till presskonferens och meddelade att kommunen ser ut att gå med 20,4 miljoner i underskott 2019. 

“Hittills har kommunens ekonomi räddats av engångspengar från staten. Vi har en mycket bra verksamhet, men vi har inte pengar till den.”

Barometern 2019-05-08:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


En blomma till Alf

Alf Medin har varit Centerpartiets ledamot i Emmaboda Fastighets AB under flera mandatperioderEfter sista sammanträdet med den gamla styrelsen (vald 2014) blev han blomsterhyllad för sina många års medverkan i arbetet för Emmabodas utveckling. 2019-04-26

Ivan Lindmark, VD för EBA, Alf Medin (C) och Fleming Jörgensen (S), ordförande i EBA.
Foto Jarkko Pekkala


 

Nu blir det sänkt hastighet genom Långasjö

I september 2017 lämnade Centerns Bo Sunesson in en motion om att kommunen tillsammans med Trafikverket snarast skulle åtgärda trafiksituationen förbi Långasjö skola. Nu äntligen börjar det hända något.
2017-10-04 Motionen Sänk hastigheten förbi Långasjö skola >>

Barometern 2019-03-26:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Göran Eriksson lämnar över till Niklas Banérsson

Vid Centerkretsens årsmöte i Bromboda bygdegård den 8 mars tog Niklas Banérsson över som ordförande. Han efterträder Göran Eriksson som nu efter valframgång och 17 år som ordförande väljer att trappa ner till vice ordförande.

Niklas är bland annat ordförande i teknik- och fritidsnämnden. Han har tidigare drivit restaurangen Villa Lindås och Vissefjärda golfkrog. Till sommaren ska han driva restaurangen vid fyren Garpen utanför Bergkvara.

Övriga i styrelsen är Göran Eriksson, vice ordförande, Erling Karlsson, kassör, Göran Andersson, sekreterare. Ledamöter: Rune Magnusson, Angela Fransson, Bo Sunesson, Karin Rask, Kerstin Karlsson, Jenny Rydberg, Conny Viktorsson, Ingrid Jensen och Göran Ernstsson.

Presentation av Niklas, Barometern 2019-01-02:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Centerns kvinnopris till Malin

Centerpartiet och Centerkvinnorna uppmärksammar en kvinnlig företagare på Internationella kvinnodagen.
Årets pris går till Malin Lundqvist Gunnarsson som driver Långasjölamm.
Malin får priset för sitt engagemang med att hålla marker runt Långasjö öppna och för att hon sprider kunskap om arbetet med fåren och livet på gården.

Barometern 2019-03-06:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


“Det är snart semester så du får komma i augusti”

Jenny Rydberg (C), vice ordförande i Emmaboda kommuns bildningsnämnd, vill se bättre samordnat arbete mellan skolhälsovård, primärvård och socialtjänst. “Det är otroligt viktigt att så tidigt som möjligt förebygga psykisk ohälsa och att de olika vårdkedjorna lär sig se tecknen.”

Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning
2019-01-17

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Johan Jonsson (C) nytt kommunalråd

2019 inleds med att Johan Jonsson efterträder Ann-Marie Fagerström (S) som kommunstyrelsens ordförande.

I valet fick Centerpartiet och Moderaterna vardera 7 mandat i fullmäktige. C blev med sina 939 röster mot 938 för M det största allianspartiet. Tillsammans med Bästa alternativet bildar C, M och KD ett minoritetsstyre.

 

Barometern 2018-12-27:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Inget pendlingsbidrag nästa år

– Vi menar att det inte är lagligt för kommunen att ha pendlingsbidrag. Det ligger utanför den kommunala kompetensen och det kommer inte att finnas med i budget för 2019, säger Johan Jonsson (C), tillträdande kommunalråd. 

Barometern 2018-11-30:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Tidigare artiklar:
2018-01-03 
– Brist på o
rdning och reda hos (S) i Emmaboda kommun
Ännu inget svar om pendlingsbidraget

2016-02-02
– Pendlarbidrag – valets lotteri

 


Maktskifte

Efter 24 år av socialdemokratiskt styre är det klart för maktskifte i Emmaboda kommun. C, M, KD och BA (Bästa Alternativet) tar över. Johan Jonsson (C) är beredd att ta rollen som nytt kommunalråd.

Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning
2018-11-01

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


C vill inte stödja S

Johan Jonsson är redo att bli kommunstyrelsens ordförande och därmed kommunalråd eftersom C fick en röst mer än Moderaterna i kommunvalet. 

– Det här med att vi sätter oss i knäet på SD… Visst, så kan man se det, men exakt samma sak gäller för S om de ska bilda minoritetsstyre. Vi är lyhörda för förslag och idéer från alla partier. Om man ska styra i minoritet måste man vara det, för annars är det omöjligt att styra kommunen.

Barometern 2018-10-26:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Val till kommunfullmäktige 9 september 2018

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

För presentation av våra kandidater klicka på de understrukna namnen:

 1. Johan Jonsson
 2. Jenny Rydberg
 3. Bo Sunesson
 4. Karin Rask
 5. Rune Magnusson
 6. Niklas Banérsson
 7. Göran Andersson
 8. Angela Fransson
 9. Kristina Lövqvist
 10. Johan Gustafsson
 11. Linda Johansson
 12. Iréne Nimenius
 13. Lennart Gustavsson
 14. Emelie Lindström
 15. Anna J Karlsson
 16. Lage Karlsson
 17. Eva Aronsson
 18. Vivi-Ann Ekström
 19. Göran Ernstsson
 20. Alf Medin
 21. Christer Jonsson
 22. Ingrid Jensen
 23. Göran Eriksson

VISSEFJÄRDA
Hög tid att Verdatomten saneras

Första gången frågan kom upp var 2002. Tomten där sågverket låg står oanvänd och osanerad. 
– Den skulle kunna användas till att anlägga ett parkområde med strövstigar, säger Rune Magnusson (C), som lämnade in en motion om det 2013.

I januari 2017 aktualiserade han frågan i en interpellation. Han vill att kommunen ska undersöka vilka bidrag som finns för att sanera området. Ännu har ingenting hänt.

Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning
2018-08-30

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Egen stege för sotaren?

2018-08-22

Inom Emmaboda och Torsås kommuner bedrivs sotning och brandskyddskontroll av det gemensamma räddningstjänstförbundet. Idag är det fastighetsägarens ansvar att se till att godkänd stege finns på plats.
I en motion föreslår Johan Jonsson (C) att Emmaboda kommun uppdrar till Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (RFET) att utreda frågan om medhavd egen godkänd stege för brandskyddskontrollant och sotare. Fastighetsägaren ska behålla ansvaret för glidskydd och steg på taket.

För många är detta inget större problem (bortsett från att glömma att resa stegen), men äldre, sjuka och personer med vissa funktionsvariationer kan ha betydande svårigheter att resa en stege. Därför vore det bättre för fastighetsägarna att sotaren och brandskyddskontrollanten själva hade med sig en stege.

– Att sotaren och brandskyddskontrollanten har med sig en egen stege är inte konstigare än att en hantverkare, exempelvis en plåtslagare, har med sig en egen stege, säger Johan Jonsson.

Brandskyddskontrollanten skulle kunna ha med sig en egen stege från och med 2019 och sotaren från och med nästa avtalsperiod.


Förskottera kostnaden för för gång- och cykelväg

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Väg 120 mellan Södra vägen i Emmaboda och Xylem i Lindås har ett smalt utrymme för cyklister och gående. Det är en sträcka med mycket tung trafik, men den är kort och kan lätt byggas ut med en gång- och cykelväg. I en motion daterad 2017-03-20 ville Rune Magnusson (C) att kommunen skulle förskottera kostnaden i väntan på pengar från Trafikverket.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 att motionen beaktas i sin helhet och prioriteras i Gång- och cykelplanen. Löftet om förskottering av kostnaden för gång- och cykelväg mellan Södra vägen i Emmaboda och Xylem i Lindås har inte infriats.

Barometern 2018-08-16:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Extra punkt om stöd efter den extrema torkan

Med anledning av sommarens extrema väder begär Johan Jonsson att det på nästa kommunstyrelse läggs till en punkt om vad Emmaboda kommun kan göra för att stötta det extremt hårt ansatta svenska lantbruket. Lämpligt möte är det extra möte med kommunstyrelsen som Centerpartiet tidigare begärt med anledning av situationen i Hermanstorp.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Barometern 2018-08-14:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Vad har hänt med medborgarlöftet?

Till kommunstyrelsen i Emmaboda kommun c/o ordförande Ann-Marie Fagerström

Lördag 4 augusti 2018 presenterade Barometern läget i Hermanstorp med en stort uppslagen artikel: ”Vi är rädda att det blir gängkrig här”. Vansinnesfärder med drogpåverkade förare har blivit vanliga. Den 12 juli blev en man skottskadad. Nu befarar invånarna i trakten att våldet ska trappas upp.

Bland de boende i Hermanstorp finns oro och besvikelse, som sprider sig också till boende ett par mil runt i byarna. Det pågår en vansinnig trafik med oregistrerade bilar som ofta ligger havererade i vägkanterna. Omkring Hermanstorp finns många barn i skolåldern. De kunde tidigare cykla ensamma utan risk att bli påkörda. Nu måste deras cyklar hållas inlåsta.

I september 2017 beslutade bygg- och miljönämnden att ägaren till tomten i vägskälet mot vite skulle rensa upp och transportera bort allt farligt avfall. Bilarna blev kvar. I april fick fastighetsägaren rätt i miljödomstolen. Brister i miljökontorets formella hantering ledde till att fastighetsägaren slapp betala.

Situationen i Hermanstorp har efter hand blivit alltmer akut. Det är ett synnerligen allvarligt läge som kräver åtgärder från kommunens sida.

Kommunstyrelsen har det övergripande samhällsansvaret i kommunen. Kan inte bygg- och miljönämnden och dess tjänstemän klara situationen måste kommunstyrelsen ta över. Klarar man det inte med de resurser som finns på kommunnivå måste man skaffa extern hjälp. Samarbetsavtal (Medborgarlöfte) med den lokala polisen finns, men när den inte klarar sin del måste man gå vidare till riksdagen och kräva förändringar i lagarna så att de som har ansvar på det lokala planet får befogenhet att vidtaga åtgärder.

Kommunfullmäktige beslutade om samverkan mellan lokalpolisområde Nybro-Emmaboda och Emmaboda kommun, KF 2016-12-12 § 121, Samverkansöverenskommelse /medborgarlöfte.

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Vid detta tillfälle bifölls vårt tilläggsförslag:
”att samverkansöverenskommelse/medborgarlöfte mellan Lokalpolisområde Nybro och Emmaboda kommun följs upp kvartalsvis och att den utvärderas vid utgången av 2017. För denna uppföljning och rapportering till Kommunstyrelsen ansvarar säkerhetssamordnaren.”

Vi har via kommunens diarium efterlyst utvärdering och kvartalsvis uppföljning av medborgarlöftet från 2016-12-12. Det finns inget tillgängligt svar.

Mot bakgrund av ovanstående kräver vi att kommunstyrelsens ordförande sammankallar styrelsen för extra möte för diskussion och genomgång av vad som kan göras för att öka tryggheten.

6 augusti 2018

Centerpartiet i Emmaboda kommun
Johan Jonsson, Lennart Gustavsson, Göran Andersson, Jenny Rydberg, Ingrid Jensen, Bo Sunesson, Rune Magnusson

Barometern 2018-08-09:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Inte ok när politiker sprider rena lögner

Jenny Rydberg i Kalmar Läns Tidning
2018-07-26

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Valprogram

 


Johansfors skola ska byggas till

Lokalbehovet på Johansfors skola kommer att lösas så som Johan Jonsson (C) föreslagit. Bildningsnämnden upphävde sitt tidigare beslut och kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade att skolan ska få en permanent tillbyggnad med två lektionssalar. Biblioteket ska samutnyttjas av skola och bibliotek tills nybyggnationen är klar.

Protokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18, § 64:

Klicka för KF-protokoll

Barometern 2018-06-19:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Sök permanent lösning av lokalbehoven på Johansfors skola

Vi har de senaste veckorna tagit del av information om olika alternativ för att lösa lokalfrågan för Johansfors skola. Ett ökande antal elever har gjort att skolans lokaler inte räcker till. Det hetaste verkar just nu vara en lösning med husmoduler/baracker. 

Vi tycker inte att detta verkar vara någon bra lösning, framförallt inte på några års sikt. Av erfarenhet vet vi att lösningar av detta slag tendera att bli både dyra och mindre ändamålsenliga. Vi tycker att det vore lämpligare att permanent bygga till Johansfors skola.

Under byggtiden måste vi naturligtvis hitta tillfälliga lokaler att bedriva verksamheten i. I valet av dessa temporära lokaler måste kommunen tänka brett och kreativt och inte låsa sig vid en lösning.

Kan kommunen hyra delar av Folkets Hus i Broakulla för exempelvis fritids under två år? Finns det andra lämpliga lokaler i samhället? Ska kommunen hyra baracker? Kan nuvarande bibliotek användas av musikundervisningen på dagtid (och bibliotek för allmänheten kvällstid) och därmed frigöra lokaler som idag används för musikundervisning?

Karin Rask (C), vice ordförande Bildningsnämnden

Johan Jonsson (C), kommunalrådskandidat för Centerpartiet i Emmaboda kommun

 

Barometern 2018-06-07:

Broakullaborna vill inte vara utan bibliotek

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)


Miljöpris för satsning på biokol

Malin och Magnus Axelsson driver Ödevata Fiske Camp som är en turist- och konferensanläggning med inriktning på fiske och naturaktiviteter. Företagets mål är att erbjuda naturnära boende, upplevelser, produkter och tjänster som ger ett positivt avtryck på miljö och klimat. Den senaste satsningen är att man påbörjat ett nytt projekt med att tillverka biokol och samtidigt sprida kunskapen om biokol. Centerpartiet vill med miljöpriset uppmärksamma de fina miljöinsatser som görs och uppmuntra till fortsatt engagemang inom miljöområdet.
2018-06-07

Niklas Banérsson överlämnar miljödiplomet till Magnus och Malin Axelsson.

Barometern 2018-06-09:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Val till kommunfullmäktige 9 september 2018

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

För presentation av våra kandidater klicka på de understrukna namnen:

 1. Johan Jonsson
 2. Jenny Rydberg
 3. Bo Sunesson
 4. Karin Rask
 5. Rune Magnusson
 6. Niklas Banérsson
 7. Göran Andersson
 8. Angela Fransson
 9. Kristina Lövqvist
 10. Johan Gustafsson
 11. Linda Johansson
 12. Iréne Nimenius
 13. Lennart Gustavsson
 14. Emelie Lindström
 15. Anna J Karlsson
 16. Lage Karlsson
 17. Eva Aronsson
 18. Vivi-Ann Ekström
 19. Göran Ernstsson
 20. Alf Medin
 21. Christer Jonsson
 22. Ingrid Jensen
 23. Göran Eriksson

 


Bildningsnämnden har tagit ett tokigt besparingsbeslut

2018-05-15
Bildningsnämnden har 2018-03-15 beslutat om besparingar på cirka 6 miljoner kronor för verksamheten i år. Alla som följt Bildningsnämndens kostnadsutveckling förstår att denna utveckling måste brytas och att besparingar är nödvändiga. Det som vi dock finner anmärkningsvärt är vad Socialdemokraterna väljer att spara på.

Den tjänsteskrivelse som ligger till grund för besparingarna pekar ut att besparingar ska göras på elever som behöver extra stöd och på Kulturskolan. Vi kan inte förstå varför S väljer att spara på de svagaste eleverna i skolan och på kulturverksamhet som riktas till barn.

Centerpartiet ville återremittera ärendet med motiveringen att besparingskraven är felriktade. Vi anser att de elever som behöver extra stöd naturligtvis ska få detta och att det måste finnas annan verksamhet som man kan spara på.

Vi anser också att det är helt fel att spara på kulturen till barn och unga. Vi är övertygade om att det är bättre att spara på kultur som riktar sig till den välbeställda medel- och överklassen i medelåldern och uppåt och som har råd att betala för kulturupplevelser.

Vi kan bara konstatera att S tycker att man ska spara på de svagaste eleverna och på kultur till dem som under inga omständigheter kan betala för den själva, alltså barn.

Vi beklagar att S väljer att prioritera skattemedel från svagare individer till förmån för starkare individer. Vår uppfattning är att detta strider mot hela idén med det svenska samhället, som är uppbyggt runt idéer om att de som har och kan hjälper dem som inte har och/eller inte kan.

Vi har sagt det länge och nu anser vi det bevisat att Emmaboda kommun behöver ett nytt ledarskap.

Karin Rask (C), vice ordförande Bildningsnämnden
Johan Jonsson (C), vice gruppledare kommunalrådskandidat för Centerpartiet i Emmaboda kommun


Närodlad politik på marknaden i Broakulla

När det är marknad i Broakulla är vi i Centerpartiet alltid på plats. Så är det varje år, varje vår, valår som vanligt år. Alltid lika viktigt att vara där, lyssna men också prata om vår politik.
2018-05-10

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Vårt län behöver nya ledare

1 maj :
”Arbetarrörelsen har stagnerat och blivit konservativ och reaktionär, lysten att bevara sig själv och makten. Inte genom att se till vad som är bäst för Sverige, utan genom att se till vad som är bäst för den själv.”

Barometern 2018-04-30: 

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Interpellation
Kommunfullmäktige bör besluta om annonsering

Sedan 1 januari 2018 ställer kommunallagen inte krav på annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i de ortstidningar som kommunfullmäktige tidigare brukade besluta om.
Johan Jonsson (C):
– För oss i Centerpartiet är det självklart att frågan om annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i ortspressen ska avgöras av kommunfullmäktige.

Interpellationen riktar sig till kommunfullmäktiges ordförande Bo Eddie Rossbol (S)
– Kommer du som kommunfullmäktiges ordförande att låta fullmäktige ta ställning i frågan?

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 

 

Svar från Bo Eddie Rossbol, kommunfullmäktiges ordförande:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)


Här följer annonser från några andra kommuner om kommunfullmäktiges sammanträden i mars och april 2018:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Mörbylånga kommun har handlingarna till kommunfullmäktige på sin hemsida.
Där finns också webbsändning med uppspelning via ärendelistan.

Kommunfullmäktige sammanträder
Kalmar kommun
Torsås kommun
Växjö kommun 

Mer om öppenhet och demokrati:

Har Emmaboda fått en (S)-demokrati med all makt hos tjänstemännen?

Hur svårt kan det vara?


Politik för fler bostäder

I mindre kommuner är det ofta svårt att bygga bostäder även om behovet är stort. De kommunägda bostadsbolagen tvingas skriva ner värdet på nybyggda fastigheter eftersom marknadsvärdet understiger byggkostnaden.

Centerpartiet vill ge kommunerna verktyg att möta bostadsbristen. Det måste till ett nytt sätt att värdera nybyggda hyresfastigheter. Centerpartiet har därför vid partistämman i Malmö, och i riksdagen, fört fram en rad förslag för att öka byggandet i hela landet.

Bo Sunesson (C), ledamot i kommunstyrelsen i Emmaboda kommun
Ola Johansson (C), riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson
Barometern 2018-04-09:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Trähus en miljösmart lösning

Kvarteret Limnologen, Växjö

2018-03-08 Motion till kommunfullmäktige 
Det var i oktober 2012 som Centerpartiets motion om bostadsbyggande röstades ner av (S) och besvarades med att ”frågan om konkreta planer på nybyggnationer i attraktiva lägen och hur dessa ska finansieras hanteras inom projektet Emmaboda – din framtid.”

Vi välkomnar att det nu planeras för 100 nya lägenheter, fördelade på alla orter i kommunen. För miljöns skull vill vi ha trähus.

Trä är det enda helt förnybara byggmaterialet. Växande skog binder koldioxid och genom att uppföra hus i trä får vi en mångårig fördröjning av koldioxidutsläppen till atmosfären.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Byggindustrier gjort jämförande studier med livscykelberäkningar av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv trästomme respektive betongstomme. Som stomme har trä en tydligt lägre klimatpåverkan än stål och betong.

Industriellt träbyggande innebär en smart, rationell och kvalitetssäker byggproduktion som leder till lägre byggkostnader.

Skogen och träindustrin är viktig för hela landet, för regionen och för Emmaboda kommun.

Vi yrkar att EBA får i uppdrag att vid upphandling och prospektering av nya hus undersöka möjligheten att bygga med trä istället för med andra material.

Emmaboda 8 mars 2018
Rune Magnusson (C)          Bo Sunesson (C)

Barometern 2018-03-14:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Centerns kvinnopris till Christa och Wilma

I år blev det Christa och Wilma Buitink på Vissefjärda Café som fick Centerns kvinnopris på den internationella kvinnodagen.
“Med chokladpraliner sätter Wilma och Christa Vissefjärda på kartan”

Barometern Emmaboda 2018-03-09:

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Det måste få ta tid

2018-03-02
Svaret på motionen om att handlingarna till kommunfullmäktige ska läggas ut på kommunens hemsida blev att det måste få ta tid.

Kommunstyrelsens förslag till beslut var att kommunfullmäktige skulle se positivt på motionen, då den ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete.

Johan Jonsson (C):
– Om man nu är så positiva till motionen varför inte bifalla den eller åtminstone sätta en tid när det ska vara genomfört?

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström (S) svarade:
– Jag tror att det här kan bli riktigt bra, men det måste få ta den tid som krävs.
Jag har ingen annan uppfattning än att allmänheten ska se och ha insyn i allt som kommer in till den här församlingen. Men jag har samtidigt respekt för våra tjänstemän som jobbar och sliter i vår lilla kommun med många saker för att få ihop de politiska beslut vi fattar. Därför vill jag inte skynda på detta och ta beslut på sista datum, eftersom jag respekterar det arbetet.

Beslutet i kommunfullmäktige blev “att se positivt på motionen, då den ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete” med tillägget att när kommunens nya system implementerats ska handlingarna publiceras på nätet.

 

24Emmaboda NYHETER 27 februari 2018:

Steg framåt för handlingar på nätet

Foto: Axel Brantemo

Det hela började med en motion från Centerpartiets Johan Jonsson (C) där han föreslog att handlingar till kommunfullmäktige ska publiceras på kommunens hemsida.

– Den här motionen handlar om betydligt mer. I grund och botten handlar det om demokrati och öppenhet, sa han under måndagens fullmäktigemöte.

Kommunstyrelsens förslag till beslut var att kommunfullmäktige skulle se positivt på motionen, då den ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete. Men enligt Johan Jonsson var det beslutet inte tillräckligt.

– Det handlar inte om att uppfinna hjulet på nytt. Om man nu är så positiva till motionen varför inte bifalla den eller åtminstone sätta en beslutsram i texten där det framgår när detta ska vara implementerat, frågade sig Johan Jonsson från talarstolen.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström (S) svarade:

– Jag tror att det här kan bli riktigt bra, men det måste få ta den tid som krävs. Jag har ingen annan uppfattning än att allmänheten ska se och ha insyn i allt som kommer in till den här församlingen. Men jag har samtidigt respekt för våra tjänstemän som jobbar och sliter i vår lilla kommun med många saker för att få ihop de politiska beslut vi fattar. Därför vill jag inte skynda på detta och ta beslut på sista datum, eftersom jag respekterar det arbetet, sa hon.

En av anledningarna till att kommunen inte redan publicerar handlingarna på sin hemsida är att kommunledningskontoret bedömt att det inte finns möjlighet idag att säkerställa att alla handlingar som publiceras inte innehåller sekretess. Centerpartiets motdrag har varit att sedan en tid tillbaka själva publicera handlingarna på sin egen hemsida.

Efter debatten tillkom en mening i beslutstexten som innebar att när kommunens nya system implementerats för alla i kommunfullmäktige skulle även handlingarna publiceras på nätet. Efter tillägget röstade fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

24Emmaboda NYHETER 27 februari 2018>>

 


Kommunfullmäktige 2018-02-26, Handlingar

Klicka här för att komma till
Handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde, måndag 26 februari kl.18:00, i Emmaboda Folkets Hus

 


Bygg en kombinerad skate- kickbike- och parkourpark

2018-01-15
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Johan Jonsson (C) att det ska byggas en kombinerad skate- kickbike- och parkourpark i Emmaboda. Motionen lyder som följer:

I flera års tid har det efterfrågats fler möjligheter till fritidsaktiviteter i Emmaboda Kommun. En av sakerna som ständigt har återkommit är en skatepark. Jag anser att det är hög tid att Emmaboda Kommun skapar fler möjligheter till meningsfull fritid för barn och ungdomar i kommunen. Detta kan göras genom att anlägga en kombinerad skate- kickbike- och parkourpark.

Jag föreslår att kommunen tillsammans med ungdomar och barn utformar parken och också gemensamt med barn och ungdomar bestämmer parkens placering.

Det finns flera exempel på parker av detta slag i Sverige. Jag har specifikt kollat på den kombinerade parken som finns i Falkenberg (se bilder nedan). Denna park används av ungdomar, barn och barnfamiljer. I parken samsas skateboardåkare, kickbikeåkare och parkourutövare och parken är till synes väl använd. Detta är alltså en park för flera olika grupper.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Jag yrkar att kommunfullmäktige i Emmaboda beslutar

– att uppdra till Teknik- och Fritidsnämnden att tillsammans med barn och ungdomar utforma en kombinerad skate- kickbike- och parkourpark.
– att uppdra till Teknik- och Fritidsnämnden att presentera förslag på park för Kommunfullmäktige senast november 2018.

Algutsboda den 15 januari 2018
Johan Jonsson, Centerpartiet


Brist på ordning och reda hos (S) i Emmaboda kommun

Ännu inget svar om pendlingsbidraget
Fortsatt oreda – men (S) vill ha delat ansvar
Läs mer

 


Kommunfullmäktige 2017-12-18, Handlingar

Klicka här för att komma till
Handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde, måndag 18 december kl. 16:30, i Kommunhuset Lövsalen Järnvägsgatan 28

 


Hur svårt kan det vara?

Centerpartiet vill att alla handlingar till kommunfullmäktige ska publiceras på kommunens hemsida, men S- och V-majoriteten tycks angelägna om att göra det svårt att få tillgång till underlag för beslut. På kommunfullmäktiges sammanträde 30 oktober stod de fast vid sitt beslut i kommunstyrelsen att se positivt på motionen. Men som framgår av Har Emmaboda fått en (S)-demokrati med all makt hos tjänstemännen? visar en tjänsteskrivelse att detta bara är ett vackert sätt att inte behöva göra något alls.

Barometern 2017-11-28:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


 

Har Emmaboda fått en (S)-demokrati med all makt hos tjänstemännen?

I Barometern Emmaboda 8 november fick Ann-Marie Fagerström (S) kritik för att inte arbeta för invånarnas bästa.
– Jag sätter demokratin i första rummet. Det är just därför jag engagerar mig. Jag är glad för det förtroende som vi socialdemokrater har fått i de senaste valen.

Mot bakgrund av hur S-gruppen agerade vid behandlingen av en av våra motioner undrar vi hur det står till med demokratin. “Demokrati” låter vackert, men minoriteten måste kunna kräva att majoriteten lyssnar på deras argument. Det måste finnas en dialog och en vilja att ompröva tidigare beslut. 

Det allvarliga är inte om det skulle bli ett nej till vår motion. Nu senast blev det återremiss med 17 – 19. Nu gäller det i stället vad vi måste kunna kräva av ett underlag till beslut. Sammanhanget är som följer:

I en motion till kommunfullmäktige föreslog Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp att kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar ska finnas på kommunens hemsida före varje möte.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

I motionen ger vi exempel på hur det skulle kunna göras genom en länk på vår egen hemsida. Exemplet är hämtat från KF 2015-12-14. Vi har utgått från en punktlista där ärendenas bilagor förtecknas med underrubriker.

På kommunfullmäktige 30 oktober stod (S) fast vid sitt beslut i kommunstyrelsen att “se positivt på motionen som ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete gällande digitala lösningar för hantering av handlingar.” Det verkar ju positivt, men en  tjänsteskrivelse, som är undertecknad av tre chefer och som ligger till grund för motionens behandling, visar att det är ett vackert sätt att inte behöva göra något alls.

För att förstå varför, måste man läsa tjänsteskrivelsen. Den är så helt uppåt väggarna att den inte går att försvara. Cheferna har missuppfattat vad motionen handlar om.
Klicka här för länk till tjänsteskrivelsen. Vi går igenom den stycke för stycke.

I Centerpartiet utgår vi ifrån att kommunstyrelsen ordförande, Ann-Marie Fagerström, inte har satt sig in i ärendet utan bara blint litat på sina tjänstemän. Synpunkterna på tjänstemännens beredning kan inte ha kommit som någon överraskning eftersom de tidigare har framförts i kommunstyrelsen. Trots ajournering före beslut stod hela S-gruppen fast vid sitt tidigare förslag. Beslutet blev återremiss enligt följande:

att återremittera ärendet med motiveringen:
– att motionen bereds genom en ny tjänsteskrivelse
– att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar mot bifall till motionen
– att den nya tjänsteskrivelsen ska innehålla vad som talar för bifall till motionen
– att den nya tjänsteskrivelsen inte ska ge något förslag till beslut.

För återremiss röstade C, M, K,L, Mp
Klicka här för länk till KF-protokollet.
Voteringprotokollet finns där på sista sidan.

Barometern Emmaboda 2017-11-01:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Först ut med lista inför valet

Centerpartiets kommunlista inför valet 2018 toppas av Johan Jonsson, Jenny Rydberg och Bo Sunesson.

Barometern 2017-11-11:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)