( C )

Svar på Sverigedemokraternas budgetkritik

SD vill stryka satsningar på utbyggnad av gång- och cykelvägar, Mötesplats Emmaboda och en rastplats i Eriksmåla. I stället vill de överföra två miljoner till barn med särskilda behov i förskola och skola.

Johan Jonsson (C) svarar att budgetförslaget har tydliga riktlinjer att bildningsnämnden inte får minska stödet till dem med särskilda behov.

Om man som SD vill utöka budgetramen med två miljoner kommer resultatet att minska med lika mycket. Det frigörs heller inga pengar i årsbudgeten genom att avstå från att investera i cykelvägarna och rastplatsen.

Barometern 2019-06-11:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Överens om budget och skattehöjning

Johan Jonsson (C): Trots att nämnderna tillförs drygt 9 miljoner för år 2020 måste framförallt bildningsnämnden och socialnämnden tillsammans spara ca 10 – 12 miljoner för att år 2020 nå en budget i balans.

För att inte behöva spara ännu mer och därmed riskera säkerhet och kvalitet för barn och äldre anser vi att det är nödvändigt att höja skatten med 50 öre per intjänad 100-lapp. Skattehöjningen ger ca 8,5 miljoner till kommunkassan.

Socialdemokraterna har valt att stödja C, M, KD & Bästa Alternativets budgetförslag och förslag på skattehöjning.

Barometern 2019-06-05:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Presskonferens om kommunens ekonomi 

Kommunalrådet Johan Jonsson (C) kallade till presskonferens och meddelade att kommunen ser ut att gå med 20,4 miljoner i underskott 2019. 

“Hittills har kommunens ekonomi räddats av engångspengar från staten. Vi har en mycket bra verksamhet, men vi har inte pengar till den.”

Barometern 2019-05-08:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


En blomma till Alf

Alf Medin har varit Centerpartiets ledamot i Emmaboda Fastighets AB under flera mandatperioderEfter sista sammanträdet med den gamla styrelsen (vald 2014) blev han blomsterhyllad för sina många års medverkan i arbetet för Emmabodas utveckling. 2019-04-26

Ivan Lindmark, VD för EBA, Alf Medin (C) och Fleming Jörgensen (S), ordförande i EBA.
Foto Jarkko Pekkala


 

Nu blir det sänkt hastighet genom Långasjö

I september 2017 lämnade Centerns Bo Sunesson in en motion om att kommunen tillsammans med Trafikverket snarast skulle åtgärda trafiksituationen förbi Långasjö skola. Nu äntligen börjar det hända något.
2017-10-04 Motionen Sänk hastigheten förbi Långasjö skola >>

Barometern 2019-03-26:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Göran Eriksson lämnar över till Niklas Banérsson

Vid Centerkretsens årsmöte i Bromboda bygdegård den 8 mars tog Niklas Banérsson över som ordförande. Han efterträder Göran Eriksson som nu efter valframgång och 17 år som ordförande väljer att trappa ner till vice ordförande.

Niklas är bland annat ordförande i teknik- och fritidsnämnden. Han har tidigare drivit restaurangen Villa Lindås och Vissefjärda golfkrog. Till sommaren ska han driva restaurangen vid fyren Garpen utanför Bergkvara.

Övriga i styrelsen är Göran Eriksson, vice ordförande, Erling Karlsson, kassör, Göran Andersson, sekreterare. Ledamöter: Rune Magnusson, Angela Fransson, Bo Sunesson, Karin Rask, Kerstin Karlsson, Jenny Rydberg, Conny Viktorsson, Ingrid Jensen och Göran Ernstsson.

Presentation av Niklas, Barometern 2019-01-02:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Centerns kvinnopris till Malin

Centerpartiet och Centerkvinnorna uppmärksammar en kvinnlig företagare på Internationella kvinnodagen.
Årets pris går till Malin Lundqvist Gunnarsson som driver Långasjölamm.
Malin får priset för sitt engagemang med att hålla marker runt Långasjö öppna och för att hon sprider kunskap om arbetet med fåren och livet på gården.

Barometern 2019-03-06:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


“Det är snart semester så du får komma i augusti”

Jenny Rydberg (C), vice ordförande i Emmaboda kommuns bildningsnämnd, vill se bättre samordnat arbete mellan skolhälsovård, primärvård och socialtjänst. “Det är otroligt viktigt att så tidigt som möjligt förebygga psykisk ohälsa och att de olika vårdkedjorna lär sig se tecknen.”

Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning
2019-01-17

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Johan Jonsson (C) nytt kommunalråd

2019 inleds med att Johan Jonsson efterträder Ann-Marie Fagerström (S) som kommunstyrelsens ordförande.

I valet fick Centerpartiet och Moderaterna vardera 7 mandat i fullmäktige. C blev med sina 939 röster mot 938 för M det största allianspartiet. Tillsammans med Bästa alternativet bildar C, M och KD ett minoritetsstyre.

 

Barometern 2018-12-27:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Inget pendlingsbidrag nästa år

– Vi menar att det inte är lagligt för kommunen att ha pendlingsbidrag. Det ligger utanför den kommunala kompetensen och det kommer inte att finnas med i budget för 2019, säger Johan Jonsson (C), tillträdande kommunalråd. 

Barometern 2018-11-30:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Tidigare artiklar:
2018-01-03 
– Brist på o
rdning och reda hos (S) i Emmaboda kommun
Ännu inget svar om pendlingsbidraget

2016-02-02
– Pendlarbidrag – valets lotteri

 


Maktskifte

Efter 24 år av socialdemokratiskt styre är det klart för maktskifte i Emmaboda kommun. C, M, KD och BA (Bästa Alternativet) tar över. Johan Jonsson (C) är beredd att ta rollen som nytt kommunalråd.

Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning
2018-11-01

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


C vill inte stödja S

Johan Jonsson är redo att bli kommunstyrelsens ordförande och därmed kommunalråd eftersom C fick en röst mer än Moderaterna i kommunvalet. 

– Det här med att vi sätter oss i knäet på SD… Visst, så kan man se det, men exakt samma sak gäller för S om de ska bilda minoritetsstyre. Vi är lyhörda för förslag och idéer från alla partier. Om man ska styra i minoritet måste man vara det, för annars är det omöjligt att styra kommunen.

Barometern 2018-10-26:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Val till kommunfullmäktige 9 september 2018

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

För presentation av våra kandidater klicka på de understrukna namnen:

 1. Johan Jonsson
 2. Jenny Rydberg
 3. Bo Sunesson
 4. Karin Rask
 5. Rune Magnusson
 6. Niklas Banérsson
 7. Göran Andersson
 8. Angela Fransson
 9. Kristina Lövqvist
 10. Johan Gustafsson
 11. Linda Johansson
 12. Iréne Nimenius
 13. Lennart Gustavsson
 14. Emelie Lindström
 15. Anna J Karlsson
 16. Lage Karlsson
 17. Eva Aronsson
 18. Vivi-Ann Ekström
 19. Göran Ernstsson
 20. Alf Medin
 21. Christer Jonsson
 22. Ingrid Jensen
 23. Göran Eriksson

VISSEFJÄRDA
Hög tid att Verdatomten saneras

Första gången frågan kom upp var 2002. Tomten där sågverket låg står oanvänd och osanerad. 
– Den skulle kunna användas till att anlägga ett parkområde med strövstigar, säger Rune Magnusson (C), som lämnade in en motion om det 2013.

I januari 2017 aktualiserade han frågan i en interpellation. Han vill att kommunen ska undersöka vilka bidrag som finns för att sanera området. Ännu har ingenting hänt.

Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning
2018-08-30

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Egen stege för sotaren?

2018-08-22

Inom Emmaboda och Torsås kommuner bedrivs sotning och brandskyddskontroll av det gemensamma räddningstjänstförbundet. Idag är det fastighetsägarens ansvar att se till att godkänd stege finns på plats.
I en motion föreslår Johan Jonsson (C) att Emmaboda kommun uppdrar till Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (RFET) att utreda frågan om medhavd egen godkänd stege för brandskyddskontrollant och sotare. Fastighetsägaren ska behålla ansvaret för glidskydd och steg på taket.

För många är detta inget större problem (bortsett från att glömma att resa stegen), men äldre, sjuka och personer med vissa funktionsvariationer kan ha betydande svårigheter att resa en stege. Därför vore det bättre för fastighetsägarna att sotaren och brandskyddskontrollanten själva hade med sig en stege.

– Att sotaren och brandskyddskontrollanten har med sig en egen stege är inte konstigare än att en hantverkare, exempelvis en plåtslagare, har med sig en egen stege, säger Johan Jonsson.

Brandskyddskontrollanten skulle kunna ha med sig en egen stege från och med 2019 och sotaren från och med nästa avtalsperiod.


Förskottera kostnaden för för gång- och cykelväg

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Väg 120 mellan Södra vägen i Emmaboda och Xylem i Lindås har ett smalt utrymme för cyklister och gående. Det är en sträcka med mycket tung trafik, men den är kort och kan lätt byggas ut med en gång- och cykelväg. I en motion daterad 2017-03-20 ville Rune Magnusson (C) att kommunen skulle förskottera kostnaden i väntan på pengar från Trafikverket.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 att motionen beaktas i sin helhet och prioriteras i Gång- och cykelplanen. Löftet om förskottering av kostnaden för gång- och cykelväg mellan Södra vägen i Emmaboda och Xylem i Lindås har inte infriats.

Barometern 2018-08-16:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Extra punkt om stöd efter den extrema torkan

Med anledning av sommarens extrema väder begär Johan Jonsson att det på nästa kommunstyrelse läggs till en punkt om vad Emmaboda kommun kan göra för att stötta det extremt hårt ansatta svenska lantbruket. Lämpligt möte är det extra möte med kommunstyrelsen som Centerpartiet tidigare begärt med anledning av situationen i Hermanstorp.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Barometern 2018-08-14:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Vad har hänt med medborgarlöftet?

Till kommunstyrelsen i Emmaboda kommun c/o ordförande Ann-Marie Fagerström

Lördag 4 augusti 2018 presenterade Barometern läget i Hermanstorp med en stort uppslagen artikel: ”Vi är rädda att det blir gängkrig här”. Vansinnesfärder med drogpåverkade förare har blivit vanliga. Den 12 juli blev en man skottskadad. Nu befarar invånarna i trakten att våldet ska trappas upp.

Bland de boende i Hermanstorp finns oro och besvikelse, som sprider sig också till boende ett par mil runt i byarna. Det pågår en vansinnig trafik med oregistrerade bilar som ofta ligger havererade i vägkanterna. Omkring Hermanstorp finns många barn i skolåldern. De kunde tidigare cykla ensamma utan risk att bli påkörda. Nu måste deras cyklar hållas inlåsta.

I september 2017 beslutade bygg- och miljönämnden att ägaren till tomten i vägskälet mot vite skulle rensa upp och transportera bort allt farligt avfall. Bilarna blev kvar. I april fick fastighetsägaren rätt i miljödomstolen. Brister i miljökontorets formella hantering ledde till att fastighetsägaren slapp betala.

Situationen i Hermanstorp har efter hand blivit alltmer akut. Det är ett synnerligen allvarligt läge som kräver åtgärder från kommunens sida.

Kommunstyrelsen har det övergripande samhällsansvaret i kommunen. Kan inte bygg- och miljönämnden och dess tjänstemän klara situationen måste kommunstyrelsen ta över. Klarar man det inte med de resurser som finns på kommunnivå måste man skaffa extern hjälp. Samarbetsavtal (Medborgarlöfte) med den lokala polisen finns, men när den inte klarar sin del måste man gå vidare till riksdagen och kräva förändringar i lagarna så att de som har ansvar på det lokala planet får befogenhet att vidtaga åtgärder.

Kommunfullmäktige beslutade om samverkan mellan lokalpolisområde Nybro-Emmaboda och Emmaboda kommun, KF 2016-12-12 § 121, Samverkansöverenskommelse /medborgarlöfte.

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Vid detta tillfälle bifölls vårt tilläggsförslag:
”att samverkansöverenskommelse/medborgarlöfte mellan Lokalpolisområde Nybro och Emmaboda kommun följs upp kvartalsvis och att den utvärderas vid utgången av 2017. För denna uppföljning och rapportering till Kommunstyrelsen ansvarar säkerhetssamordnaren.”

Vi har via kommunens diarium efterlyst utvärdering och kvartalsvis uppföljning av medborgarlöftet från 2016-12-12. Det finns inget tillgängligt svar.

Mot bakgrund av ovanstående kräver vi att kommunstyrelsens ordförande sammankallar styrelsen för extra möte för diskussion och genomgång av vad som kan göras för att öka tryggheten.

6 augusti 2018

Centerpartiet i Emmaboda kommun
Johan Jonsson, Lennart Gustavsson, Göran Andersson, Jenny Rydberg, Ingrid Jensen, Bo Sunesson, Rune Magnusson

Barometern 2018-08-09:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Inte ok när politiker sprider rena lögner

Jenny Rydberg i Kalmar Läns Tidning
2018-07-26

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Valprogram

 


Johansfors skola ska byggas till

Lokalbehovet på Johansfors skola kommer att lösas så som Johan Jonsson (C) föreslagit. Bildningsnämnden upphävde sitt tidigare beslut och kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade att skolan ska få en permanent tillbyggnad med två lektionssalar. Biblioteket ska samutnyttjas av skola och bibliotek tills nybyggnationen är klar.

Protokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18, § 64:

Klicka för KF-protokoll

Barometern 2018-06-19:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 


Sök permanent lösning av lokalbehoven på Johansfors skola

Vi har de senaste veckorna tagit del av information om olika alternativ för att lösa lokalfrågan för Johansfors skola. Ett ökande antal elever har gjort att skolans lokaler inte räcker till. Det hetaste verkar just nu vara en lösning med husmoduler/baracker. 

Vi tycker inte att detta verkar vara någon bra lösning, framförallt inte på några års sikt. Av erfarenhet vet vi att lösningar av detta slag tendera att bli både dyra och mindre ändamålsenliga. Vi tycker att det vore lämpligare att permanent bygga till Johansfors skola.

Under byggtiden måste vi naturligtvis hitta tillfälliga lokaler att bedriva verksamheten i. I valet av dessa temporära lokaler måste kommunen tänka brett och kreativt och inte låsa sig vid en lösning.

Kan kommunen hyra delar av Folkets Hus i Broakulla för exempelvis fritids under två år? Finns det andra lämpliga lokaler i samhället? Ska kommunen hyra baracker? Kan nuvarande bibliotek användas av musikundervisningen på dagtid (och bibliotek för allmänheten kvällstid) och därmed frigöra lokaler som idag används för musikundervisning?

Karin Rask (C), vice ordförande Bildningsnämnden

Johan Jonsson (C), kommunalrådskandidat för Centerpartiet i Emmaboda kommun

 

Barometern 2018-06-07:

Broakullaborna vill inte vara utan bibliotek

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)


Miljöpris för satsning på biokol

Malin och Magnus Axelsson driver Ödevata Fiske Camp som är en turist- och konferensanläggning med inriktning på fiske och naturaktiviteter. Företagets mål är att erbjuda naturnära boende, upplevelser, produkter och tjänster som ger ett positivt avtryck på miljö och klimat. Den senaste satsningen är att man påbörjat ett nytt projekt med att tillverka biokol och samtidigt sprida kunskapen om biokol. Centerpartiet vill med miljöpriset uppmärksamma de fina miljöinsatser som görs och uppmuntra till fortsatt engagemang inom miljöområdet.
2018-06-07

Niklas Banérsson överlämnar miljödiplomet till Magnus och Malin Axelsson.

Barometern 2018-06-09:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)