Arbetsförmedlingen överger landsbygden

arbetsformedlingenAtt lägga ner vart tredje förmedlingskontor utan att ha en tillfredsställande lösning på plats är ansvarslöst och oförskämt. Dessutom till en så liten besparing att det nästan blir ett skämt.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg har aviserat att hundra av myndighetens 320 lokalkontor ska läggas ner. Men i stället för att avslöja vilka kontor som drabbades om nedläggning kom beskedet att Sjöberg drar i bromsen. Sedan tidigare vet vi att AF:s kontor i Hultsfred, Mönsterås, Emmaboda, Mörbylånga och Torsås är hotade.

Med hänvisning till extravalet skjuter Arbetsförmedlingen på beslutet. Det är ett steg i rätt riktning, men risken är stor att vi snart är tillbaka med samma nedläggningshot, vilket i så fall kommer att drabba Småland och Öland hårt. Därför behöver vi en ny regering.

Vi välkomnar ett förändringsarbete inom Arbetsförmedlingen, det har vi efterlyst, men att staten plockar ner skylten utan att alternativen är på plats är ansvarslöst och kommer få förödande konsekvenser.

För det första finns det idag 320 förmedlingskontor runt om i landet. Tillsammans med polis, vårdcentral, apotek, kommunikationer och kommunal samhällsservice är närheten till förmedlingsaktörer en förutsättning för att människor ska kunna bo och verka i hela landet.

Av Sjöbergs nedläggningslista, som nu tillfälligt är undanplockad, vet vi ju att det knappast är kontoren i Stockholms innerstad som är nedläggningshotade. Som så ofta förr koncentreras myndigheter och landsbygden får betala priset. Vi känner en stor oro inför den försämrade service som detta kommer att innebära för både arbetssökande och arbetsgivare.

Samtliga fem berörda kommunerna i Kalmar län har en arbetslöshet som är betydligt högre än rikets snitt på 6,7 procent. 80 procent av de arbetslösa tillhör AF:s prioriterade utsatta grupper; d v s ungdomar, funktionshindrade och utrikes födda. Just dessa grupper kräver en lokal samverkan mellan AF, näringslivet och kommunerna på lokal nivå.

Det är dessa grupper, unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning, som behöver personligt stöd i form av en arbetsförmedlare med god kännedom om den lokala arbetsmarknaden. Det förutsätter att Arbetsförmedlingen finns representerad i respektive kommun.

I samtliga berörda kommuner har eller planerar Migrationsverket stora anläggningar för asylsökande. Ett av Arbetsförmedlingens prioriterade uppdrag är att påskynda och underlätta nyanländas etablering i arbetslivet. Förslaget att lägga ner 100 AF-kontor kan få förödande konsekvenser för integrationen och arbetslinjen.

Att lägga ner vart tredje förmedlingskontor utan att ha en tillfredsställande lösning på plats är ansvarslöst och oförskämt. Dessutom till en så liten besparing att det nästan blir ett skämt, 20 miljoner netto på en budget om 500 miljoner kronor. Kostnaden riskerar istället hamna på den lokala nivån och drabba de människor som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen behöver genomgå förändringar. När det gäller själva platsförmedlingen och matchningen mellan jobbsökande och arbetsgivare finns det fler alternativ än AF. Centerpartiets långsiktiga förslag till lösning på Arbetsförmedlingens inneboende problem på detta område är att öppna för fristående förmedlingsaktörer och låta en jobbfixarpeng följa den arbetssökande så att denna person själv får möjlighet att välja arbetsförmedlare. Men att lägga ner vart tredje förmedlingskontor är att börja i helt fel ände.

Återigen, för att inte landsbygden ska drabbas av denna nedmontering behöver Sverige en ny regering.

ANDERS ÅKESSON (C), RIKSDAGSLEDAMOT KALMAR LÄN
BO SUNESSON, EMMABODA
ANNA-KAJSA ARNESSON , MÖRBYLÅNGA
CHRISTOFER JOHANSSON, TORSÅS
LARS ROSANDER, HULTSFRED
ROLAND ÅKESSON, MÖNSTERÅS