Författare: Göran Andersson

Motion: Sälj nattisplatser till kommunerna runtomkring

Motion till kommunfullmäktige i Emmaboda kommun 2015-02-24 Emmaboda kommun erbjuder nattomsorg eller ”nattis”. Denna omsorgsform finns för närvarande i Långasjö. Den skulle kunna utnyttjas av fler familjer. Det finns kommuner i närområdet som inte har denna tjänst och det har…

Arbetsförmedlingen överger landsbygden

Att lägga ner vart tredje förmedlingskontor utan att ha en tillfredsställande lösning på plats är ansvarslöst och oförskämt. Dessutom till en så liten besparing att det nästan blir ett skämt. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg har aviserat att hundra av myndighetens 320…

Motion: Montessoriförskola i kommunal regi

Centern yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa Montessoriförskola i Emmaboda kommun. MOTIVERING Centern i Emmaboda kommun anser att kommuninvånarna ska erbjudas alternativ till den pedagogik som idag finns i kommunens skolor. Älmhults kommun bedriver både Montessoriförskola och Montessoriskola i kommunal…

Motion: Säkrare cykel- och gångtrafik mellan Emmaboda och Lindås

Motion till Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun På väg 120 mellan Emmaboda och Lindås har biltrafiken blivit mycket säkrare sedan nya körfält och spärrområden har målats. För de oskyddade trafikanterna har det blivit tvärtom, mycket mindre plats för gående och cyklister.…

Motion: Ta bort avsmalning och övergångsställe

2014-07-29 Motion till kommunfullmäktige i Emmaboda kommun Ta bort avsmalning och övergångsställe på Storgatan vid Mineralvägen Den som kör Storgatan norrifrån och kommer till avsmalningen och övergångsstället strax före Mineralvägen lägger det mesta av sin uppmärksamhet på mötande fordon för att…