Bildningsnämnden har tagit ett tokigt besparingsbeslut

2018-05-15
Bildningsnämnden har 2018-03-15 beslutat om besparingar på cirka 6 miljoner kronor för verksamheten i år. Alla som följt Bildningsnämndens kostnadsutveckling förstår att denna utveckling måste brytas och att besparingar är nödvändiga. Det som vi dock finner anmärkningsvärt är vad Socialdemokraterna väljer att spara på.

Den tjänsteskrivelse som ligger till grund för besparingarna pekar ut att besparingar ska göras på elever som behöver extra stöd och på Kulturskolan. Vi kan inte förstå varför S väljer att spara på de svagaste eleverna i skolan och på kulturverksamhet som riktas till barn.

Centerpartiet ville återremittera ärendet med motiveringen att besparingskraven är felriktade. Vi anser att de elever som behöver extra stöd naturligtvis ska få detta och att det måste finnas annan verksamhet som man kan spara på.

Vi anser också att det är helt fel att spara på kulturen till barn och unga. Vi är övertygade om att det är bättre att spara på kultur som riktar sig till den välbeställda medel- och överklassen i medelåldern och uppåt och som har råd att betala för kulturupplevelser.

Vi kan bara konstatera att S tycker att man ska spara på de svagaste eleverna och på kultur till dem som under inga omständigheter kan betala för den själva, alltså barn.

Vi beklagar att S väljer att prioritera skattemedel från svagare individer till förmån för starkare individer. Vår uppfattning är att detta strider mot hela idén med det svenska samhället, som är uppbyggt runt idéer om att de som har och kan hjälper dem som inte har och/eller inte kan.

Vi har sagt det länge och nu anser vi det bevisat att Emmaboda kommun behöver ett nytt ledarskap.

Karin Rask (C), vice ordförande Bildningsnämnden
Johan Jonsson (C), vice gruppledare kommunalrådskandidat för Centerpartiet i Emmaboda kommun