Bygg en kombinerad skate- kickbike- och parkourpark

2018-01-15
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Johan Jonsson (C) att det ska byggas en kombinerad skate- kickbike- och parkourpark i Emmaboda. Motionen lyder som följer:

I flera års tid har det efterfrågats fler möjligheter till fritidsaktiviteter i Emmaboda Kommun. En av sakerna som ständigt har återkommit är en skatepark. Jag anser att det är hög tid att Emmaboda Kommun skapar fler möjligheter till meningsfull fritid för barn och ungdomar i kommunen. Detta kan göras genom att anlägga en kombinerad skate- kickbike- och parkourpark.

Jag föreslår att kommunen tillsammans med ungdomar och barn utformar parken och också gemensamt med barn och ungdomar bestämmer parkens placering.

Det finns flera exempel på parker av detta slag i Sverige. Jag har specifikt kollat på den kombinerade parken som finns i Falkenberg (se bilder nedan). Denna park används av ungdomar, barn och barnfamiljer. I parken samsas skateboardåkare, kickbikeåkare och parkourutövare och parken är till synes väl använd. Detta är alltså en park för flera olika grupper.

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Jag yrkar att kommunfullmäktige i Emmaboda beslutar

– att uppdra till Teknik- och Fritidsnämnden att tillsammans med barn och ungdomar utforma en kombinerad skate- kickbike- och parkourpark.
– att uppdra till Teknik- och Fritidsnämnden att presentera förslag på park för Kommunfullmäktige senast november 2018.

Algutsboda den 15 januari 2018
Johan Jonsson, Centerpartiet