Bygg fler lägenheter

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

 

 

 

 

 

 

Motion angående bostadsbyggandet i Emmaboda kommun

Idag byggs det alldeles för lite nya bostäder i Emmaboda kommun. För att kommunen ska kunna utvecklas, behöver befolkningsmängden öka. För att detta ska kunna ske så måste det byggas fler nya bostäder.

Priserna på bostadsmarknaden gör att det inte är särskilt intressant för någon privat aktör att bygga nya bostäder i Emmaboda kommun. Därför måste det kommunala bostadsbolaget, EBA, vara den drivande aktören när det gäller att bygga nya bostäder i kommunen.

EBA har idag ca 880 ”vanliga” lägenheter (2015-08-24). Med en beräknad livslängd på 80 år, innebär det att man behöver bygga 11 lägenheter per år för att över tid behålla denna mängd lägenheter. Om vi sedan vill att EBA ska driva bostadsbyggandet i kommunen, behöver bolaget bygga än fler lägenheter per år.

Under senare år (år 2000-år 2015) har byggandet av lägenheter inte varit i närheten av 11st/år i genomsnitt, varför vi vill att kommunfullmäktige uppdrar till EBA att öka takten i byggandet. Vi tror att den upprustade järnvägen, med bra förbindelser till Växjö, Kalmar och Karlskrona ger goda förutsättningar att hyra ut nya lägenheter på gång och cykelavstånd till järnvägsstationen.

Vi tror också att moderna marklägenheter utanför centralorten skulle uppskattas av äldre som inte vill/orkar bo kvar i villan. Om dessa kan flytta till ett attraktivt boende på hemorten, skulle det skapas en flyttkedja. Vi är av den bestämda uppfattningen att ett ökat bostadsbestånd eller inte, kommer vara en av Emmaboda kommuns ödesfrågor.

Vi yrkar, med hänvisning till ovan, att kommunfullmäktige beslutar:
att genom ägardirektiv uppdra till EBA att bygga minst 11 nya ”vanliga“ lägenheter per år i genomsnitt för åren 2017-2026 (10 år, 110 lägenheter).
att pågående byggnation vid ER-sjön inte får inräknas i detta antal.
att minst 20 av dessa 110 ska vara utanför tätorterna Emmaboda och Lindås.

Algutsboda 2015-09-07
Johan Jonsson, vice gruppledare
Centerpartiets fullmäktigegrupp, Emmaboda kommun