Kategori: Motioner

Försäljning av nattisplatser kan bli verklighet

  Kommunfulläktige beslutade 2015-11-09 att i enlighet med Bildningsnämndens beslut 2015-09-10 § 83 avvakta med försäljning av nattisplatser med anledning av pågående byggnation av ny förskola i Emmaboda tätort samt att frågan om försäljning av nattisplatser till andra kommuner utreds…

Motion om tillfälligt natthärbärge för hemlösa vintertid

Till kommunfullmäktige i Emmaboda kommun Under vinterns kyla kan det finnas människor som inte har någonstans att ta vägen och därmed riskerar sina liv. Där skulle ett tillfälligt natthärbärge kunna vara en hjälp med husrum och värme. Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska…

Bygg fler lägenheter

            Motion angående bostadsbyggandet i Emmaboda kommun Idag byggs det alldeles för lite nya bostäder i Emmaboda kommun. För att kommunen ska kunna utvecklas, behöver befolkningsmängden öka. För att detta ska kunna ske så måste…

Motion: Rastplats Eriksmåla med turistbyrå

Klicka för större text Rastplats i Eriksmåla har åter skjutits på framtiden. Detta trots att det har tagits beslut på att en rastplats ska iordningställas. (Kommunstyrelsen 2012-05-08) Vi anser att det är mer än hög tid att rastplatsen blir verklighet.…

Motion: Sälj nattisplatser till kommunerna runtomkring

Motion till kommunfullmäktige i Emmaboda kommun 2015-02-24 Emmaboda kommun erbjuder nattomsorg eller ”nattis”. Denna omsorgsform finns för närvarande i Långasjö. Den skulle kunna utnyttjas av fler familjer. Det finns kommuner i närområdet som inte har denna tjänst och det har…

Motion: Montessoriförskola i kommunal regi

Centern yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa Montessoriförskola i Emmaboda kommun. MOTIVERING Centern i Emmaboda kommun anser att kommuninvånarna ska erbjudas alternativ till den pedagogik som idag finns i kommunens skolor. Älmhults kommun bedriver både Montessoriförskola och Montessoriskola i kommunal…

Motion: Säkrare cykel- och gångtrafik mellan Emmaboda och Lindås

Motion till Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun På väg 120 mellan Emmaboda och Lindås har biltrafiken blivit mycket säkrare sedan nya körfält och spärrområden har målats. För de oskyddade trafikanterna har det blivit tvärtom, mycket mindre plats för gående och cyklister.…

Motion: Ta bort avsmalning och övergångsställe

2014-07-29 Motion till kommunfullmäktige i Emmaboda kommun Ta bort avsmalning och övergångsställe på Storgatan vid Mineralvägen Den som kör Storgatan norrifrån och kommer till avsmalningen och övergångsstället strax före Mineralvägen lägger det mesta av sin uppmärksamhet på mötande fordon för att…