Kategori: Aktuellt

Svar på Sverigedemokraternas budgetkritik

SD vill stryka satsningar på utbyggnad av gång- och cykelvägar, Mötesplats Emmaboda och en rastplats i Eriksmåla. I stället vill de överföra två miljoner till barn med särskilda behov i förskola och skola. Johan Jonsson (C) svarar att budgetförslaget har…

Överens om budget och skattehöjning

Johan Jonsson (C): Trots att nämnderna tillförs drygt 9 miljoner för år 2020 måste framförallt bildningsnämnden och socialnämnden tillsammans spara ca 10 – 12 miljoner för att år 2020 nå en budget i balans. För att inte behöva spara ännu…

Presskonferens om kommunens ekonomi 

Kommunalrådet Johan Jonsson (C) kallade till presskonferens och meddelade att kommunen ser ut att gå med 20,4 miljoner i underskott 2019.  ”Hittills har kommunens ekonomi räddats av engångspengar från staten. Vi har en mycket bra verksamhet, men vi har inte…

En blomma till Alf

Alf Medin har varit Centerpartiets ledamot i Emmaboda Fastighets AB under flera mandatperioder. Efter sista sammanträdet med den gamla styrelsen (vald 2014) blev han blomsterhyllad för sina många års medverkan i arbetet för Emmabodas utveckling. 2019-04-26 Ivan Lindmark, VD för EBA, Alf…

Nu blir det sänkt hastighet genom Långasjö

I september 2017 lämnade Centerns Bo Sunesson in en motion om att kommunen tillsammans med Trafikverket snarast skulle åtgärda trafiksituationen förbi Långasjö skola. Nu äntligen börjar det hända något. 2017-10-04 Motionen Sänk hastigheten förbi Långasjö skola >> Barometern 2019-03-26:  

Göran Eriksson lämnar över till Niklas Banérsson

Vid Centerkretsens årsmöte i Bromboda bygdegård den 8 mars tog Niklas Banérsson över som ordförande. Han efterträder Göran Eriksson som nu efter valframgång och 17 år som ordförande väljer att trappa ner till vice ordförande. Niklas är bland annat ordförande…

Centerns kvinnopris till Malin

Centerpartiet och Centerkvinnorna uppmärksammar en kvinnlig företagare på Internationella kvinnodagen. Årets pris går till Malin Lundqvist Gunnarsson som driver Långasjölamm. Malin får priset för sitt engagemang med att hålla marker runt Långasjö öppna och för att hon sprider kunskap om arbetet…

”Det är snart semester så du får komma i augusti”

Jenny Rydberg (C), vice ordförande i Emmaboda kommuns bildningsnämnd, vill se bättre samordnat arbete mellan skolhälsovård, primärvård och socialtjänst. ”Det är otroligt viktigt att så tidigt som möjligt förebygga psykisk ohälsa och att de olika vårdkedjorna lär sig se tecknen.” Kalmar…

Johan Jonsson (C) nytt kommunalråd

2019 inleds med att Johan Jonsson efterträder Ann-Marie Fagerström (S) som kommunstyrelsens ordförande. I valet fick Centerpartiet och Moderaterna vardera 7 mandat i fullmäktige. C blev med sina 939 röster mot 938 för M det största allianspartiet. Tillsammans med Bästa…

Inget pendlingsbidrag nästa år

– Vi menar att det inte är lagligt för kommunen att ha pendlingsbidrag. Det ligger utanför den kommunala kompetensen och det kommer inte att finnas med i budget för 2019, säger Johan Jonsson (C), tillträdande kommunalråd.  Barometern 2018-11-30: Tidigare artiklar: 2018-01-03 …