Centerpartiet – för Emmabodas bästa

Vid valet 2018 tog Centerpartiet över ledningen av styret i Emmaboda kommun efter flera mandatperioder i opposition. Vårt fokus då var att ge kraft åt varje individ som bor i Emmaboda kommun – då, idag och framåt.

Centerpartiet Emmaboda

Vill du veta mer om vad vi faktiskt har gjort under mandatperioden 2018-2022, kom förbi oss i valstugan på torget i Emmaboda. Vi finns där från den 22 augusti.

Något vi tycker är ännu viktigare är att berätta vad vi sätter för mål framåt, under nästa mandatperiod.


Omsorg

Kommunens omsorg omfattar bland annat äldreomsorg och LSS-verksamhet.
Emmabodas äldreomsorg får högt betyg, samtidigt som kostnaden är låg jämfört med motsvarande kommuner. Kommunens äldreomsorg och dess arbetsmetoder har utvecklats i positiv riktning under lång tid men det innebär inte med automatik att den för alltid kommer ha den höga kvalitet som vi har idag. Det är därför viktigt att värna den omsorg vi har, samtidigt som den utvecklas med hänsyn till omvärlden.
Vi ser behov av att personalen får möjlighet att i kombination med arbete vidareutveckla och utbilda sig. Vi anser också att det är viktigt att den personal vi har får jobba med det den är utbildad till.


Demokrati och digitalisering

Vi får aldrig ta demokratin för given. Detta har den senaste tiden blivit helt uppenbart för de flesta. För att värna demokratin är öppenhet en avgörande faktor. Medborgarna behöver veta vad politiken tar för beslut, och varför.

Emmaboda kommun har idag en öppen attityd till politik, medarbetare, näringsliv och medborgare – men allt kan bli bättre. Vi vill därför fortsätta värna om denna öppenhet samtidigt som vi utvecklar den.
Demokrati handlar också om människors lika möjligheter att ta del av vad samhället erbjuder. Här är möjligheten att färdas i kommunen en viktig sak att utveckla.

Digitalisering av kommunens olika verksamheter är viktigt, både för en ökad öppenhet och tillgänglighet. Men det är också viktigt för ett rationellt arbetssätt.

Barnomsorg, grundskola och gymnasium

Vi vill fortsätta satsa på skolan. Det är viktigt att förskola och skola möter barnen/eleverna på deras nivå och ger dem möjlighet att utvecklas.
Vi ser behovet av att öka insatserna i tidig skolålder. Missad kunskap är svår och dyr att ta igen. Skolorna ska ha förutsättningar för att alla elever ska gå ut från högstadiet med gymnasiebehörighet. Här kan det finnas behov av att testa nya och beprövade metoder, exempelvis praktik någon/några dagar per vecka i högstadiet och lärlingsprogram på gymnasiet. 

Skolorna behöver också fånga upp och stimulera de elever som har särskilt lätt för sig. Att redan i tidig ålder uppmärksamma dessa barn är viktigt för att de ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar. 

Vi vet också att många barn och ungdomar idag mår psykiskt dåligt. Det är därför viktigt att förstärka kommunens skolhälsovård med personal som kan jobba med dessa frågor.

Vi tycker också att det är viktigt att ge barn och unga en chans till meningsfull fritid. 

Kultur

Kultur är något man upplever. Beroende på betraktaren kan kultur vara olika saker. Exempelvis är en målning kultur, likaså ett veteranfordon, eller varför inte en skulptur eller musik – listan kan göras lång. De flesta uppskattar kultur i någon form. Emmaboda kommun satsar mycket pengar per invånare på kultur. 

2022 utsågs Emmaboda kommun till årets kulturkommun av fackförbundet vision. Detta trots att kommunen lägger mindre pengar på kultur nu, jämfört med tidigare år, vi har bara hittat rätt sätt att använda pengarna på.

Vikten av att lägga pengarna på rätt saker är viktigt för Centerterpartiet.
Att pengarna ska satsas på barn och ungdomar känns självklart men också ett nära samarbete med de ideella kulturkrafterna. Det anser vi är en framgångsfaktor för ett rikt kulturliv.  

Näringsliv

Näringslivet är grunden för vårt välstånd. Det är näringslivet som skapar skatteintäkter, som sedan kan användas, till exempel, till vård, skola, omsorg och räddningstjänst.

Näringslivet i Emmaboda kommun går generellt bra. Samtidigt har det en längre tid funnits ett missnöje hos företagen med kommunen. Detta har blivit bättre, men måste fortsatt bli mycket bättre. Här ligger allt från bemötande till korrekt handlagda ärenden och handläggningstider.

Utveckling, byggnation, infrastruktur


I Emmaboda kommun finns en framtidstro som vi ska ta vara på. Hela kommunen kan och ska utvecklas. Tillsammans blir vi starka! Kommunen ska stötta civilsamhället och bidra med den utveckling som är möjlig, både juridiskt och ekonomiskt.

Kommunen har ett stort behov av att investera för framtiden. De investeringar som görs måste tydligt gynna kommunens utveckling. Hur mycket som kan renoveras och investeras styrs av hur god ekonomi Emmaboda kommun har över tid. De senaste åren har Emmaboda kommun levererat god ekonomi, åren dessförinnan var den sämre. Detta begränsar möjligheterna till både renoveringar och ny- investeringar. Investeringarna måste göras i den takt som ekonomin tillåter.

Miljö

Centerpartiet har i cirka 60 år drivit miljöfrågor. Vi är Sveriges enda riktigt miljövänliga parti. Vi tror att Sverige har goda förutsättningar att gå före i många miljöfrågor, detta är bra för miljön, driver utveckling och skapar företag och jobb. Vi är vana att ta ansvarsfulla och långsiktiga miljöbeslut, som tar hänsyn inte bara till miljön, utan också till de människor som berörs av besluten.