Det måste få ta tid

2018-03-02
Svaret på motionen om att handlingarna till kommunfullmäktige ska läggas ut på kommunens hemsida blev att det måste få ta tid.

Kommunstyrelsens förslag till beslut var att kommunfullmäktige skulle se positivt på motionen, då den ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete.

Johan Jonsson (C):
– Om man nu är så positiva till motionen varför inte bifalla den eller åtminstone sätta en tid när det ska vara genomfört?

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström (S) svarade:
– Jag tror att det här kan bli riktigt bra, men det måste få ta den tid som krävs.
Jag har ingen annan uppfattning än att allmänheten ska se och ha insyn i allt som kommer in till den här församlingen. Men jag har samtidigt respekt för våra tjänstemän som jobbar och sliter i vår lilla kommun med många saker för att få ihop de politiska beslut vi fattar. Därför vill jag inte skynda på detta och ta beslut på sista datum, eftersom jag respekterar det arbetet.

Beslutet i kommunfullmäktige blev ”att se positivt på motionen, då den ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete” med tillägget att när kommunens nya system implementerats ska handlingarna publiceras på nätet.

 

24Emmaboda NYHETER 27 februari 2018:

Steg framåt för handlingar på nätet

Foto: Axel Brantemo

Det hela började med en motion från Centerpartiets Johan Jonsson (C) där han föreslog att handlingar till kommunfullmäktige ska publiceras på kommunens hemsida.

– Den här motionen handlar om betydligt mer. I grund och botten handlar det om demokrati och öppenhet, sa han under måndagens fullmäktigemöte.

Kommunstyrelsens förslag till beslut var att kommunfullmäktige skulle se positivt på motionen, då den ligger i linje med kommunens redan befintliga arbete. Men enligt Johan Jonsson var det beslutet inte tillräckligt.

– Det handlar inte om att uppfinna hjulet på nytt. Om man nu är så positiva till motionen varför inte bifalla den eller åtminstone sätta en beslutsram i texten där det framgår när detta ska vara implementerat, frågade sig Johan Jonsson från talarstolen.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström (S) svarade:

– Jag tror att det här kan bli riktigt bra, men det måste få ta den tid som krävs. Jag har ingen annan uppfattning än att allmänheten ska se och ha insyn i allt som kommer in till den här församlingen. Men jag har samtidigt respekt för våra tjänstemän som jobbar och sliter i vår lilla kommun med många saker för att få ihop de politiska beslut vi fattar. Därför vill jag inte skynda på detta och ta beslut på sista datum, eftersom jag respekterar det arbetet, sa hon.

En av anledningarna till att kommunen inte redan publicerar handlingarna på sin hemsida är att kommunledningskontoret bedömt att det inte finns möjlighet idag att säkerställa att alla handlingar som publiceras inte innehåller sekretess. Centerpartiets motdrag har varit att sedan en tid tillbaka själva publicera handlingarna på sin egen hemsida.

Efter debatten tillkom en mening i beslutstexten som innebar att när kommunens nya system implementerats för alla i kommunfullmäktige skulle även handlingarna publiceras på nätet. Efter tillägget röstade fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

24Emmaboda NYHETER 27 februari 2018>>