Egen stege för sotaren?

Inom Emmaboda och Torsås kommuner bedrivs sotning och brandskyddskontroll av det gemensamma räddningstjänstförbundet. Idag är det fastighetsägarens ansvar att se till att godkänd stege finns på plats.
I en motion föreslår Johan Jonsson (C) att Emmaboda kommun uppdrar till Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (RFET) att utreda frågan om medhavd egen godkänd stege för brandskyddskontrollant och sotare. Fastighetsägaren ska behålla ansvaret för glidskydd och steg på taket.

För många är detta inget större problem (bortsett från att glömma att resa stegen), men äldre, sjuka och personer med vissa funktionsvariationer kan ha betydande svårigheter att resa en stege. Därför vore det bättre för fastighetsägarna att sotaren och brandskyddskontrollanten själva hade med sig en stege.

– Att sotaren och brandskyddskontrollanten har med sig en egen stege är inte konstigare än att en hantverkare, exempelvis en plåtslagare, har med sig en egen stege, säger Johan Jonsson.

Brandskyddskontrollanten skulle kunna ha med sig en egen stege från och med 2019 och sotaren från och med nästa avtalsperiod.