En blomma till Alf

Alf Medin har varit Centerpartiets ledamot i Emmaboda Fastighets AB under flera mandatperioderEfter sista sammanträdet med den gamla styrelsen (vald 2014) blev han blomsterhyllad för sina många års medverkan i arbetet för Emmabodas utveckling. 2019-04-26

Ivan Lindmark, VD för EBA, Alf Medin (C) och Fleming Jörgensen (S), ordförande i EBA.
Foto Jarkko Pekkala