Förnyat nej till rastplats i Eriksmåla

Centerpartiets motion om utbyggd och asfalterad rastplats nära Eriksmålarondellen diskuterades på nytt på kommunfullmäktige den 7 november. Detta med anledning av att motionen återremitterades vid mötet i april. Då yrkade Johan Jonsson att kommunen skulle svara för anläggningskostnaden på 700 000 kr enligt planeringen från 2010. Han ville också att Teknik- och fritidsnämnden skulle förhandla fram nyttjanderättsavtal och driftavtal.

Centern hade i kommunstyrelsen yrkat återremiss till Teknik- och Fritidsnämnden med motiveringen att Johan Jonssons yrkanden på aprilmötet inte hade besvarats. Johan yrkade därför på ny återremiss. Den röstades ner med 15 – 19. Därefter avslogs motionen med samma siffror i en ny votering. I voteringarna fick C stöd av M, Kd, L och Mp.

Het fråga om rastplats längs Emmabodas mest trafikerade väg

24Emmaboda NYHETER 11 november 2016:
2016-11-11_24Emmaboda_Rastplats

Motionen om en stor asfalterad rastplats i anslutning till Eriksmålarondellen blev en het potatis under veckans kommunfullmäktige. ”Jag tycker det är svagt”, säger Johan Jonsson (C).

Det är Centerpartiet som har lagt motionen om att kommunen bör köpa hela ytan, som i dag är parkeringsplats till 25:ans loppis.

– Det skulle bli en investering på runt 700 000 kronor för kommunen att köpa marken och rusta upp för en stor rastplats längs kommunens absolut mest trafikerade väg, säger Johan Jonsson (C), som har varit med och skrivit motionen.

Skisserna och prisförslaget är från 2010 – och frågan har funnits med på tapeten sedan dess. Vid fullmäktiges sammanträde avslogs dock motionen efter två voteringar, då kommunen inte vill köpa marken.

– Jag förstår företagarna att de inte vill gå in med den summan pengar för att göra en bra rastplats. Däremot vore det småpengar i sammanhanget för kommunen över tid. Det är en investering som skulle göra nytta, menar Jonsson.

Jonsson riktar skarp kritik mot majoriteten i fullmäktige som avslog Centerpartiets motion.

– Det har pratats om det här i sex år och de (majoriteten) har hela tiden sagt att de ska titta på det. Jag vill se lite verkstad nu, inte bara snack. Jag tycker det är svagt.

24Emmaboda NYHETER 11 november 2016 >>