Försäljning av nattisplatser kan bli verklighet

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)

 

Kommunfulläktige beslutade 2015-11-09
att i enlighet med Bildningsnämndens beslut 2015-09-10 § 83 avvakta med försäljning av nattisplatser med anledning av pågående byggnation av ny förskola i Emmaboda tätort samt

att frågan om försäljning av nattisplatser till andra kommuner utreds när den nya förskolan står klar. Den nya förskolan kommer sammantaget att ha betydande resurser vad avser både personal och lokaler som kan innebära ett mer flexibelt användande än dagens organisation medger.

Protokoll KF 2015-11-09, § 94

Motion 2015-02-24 Sälj nattisplatser till kommunerna runtomkring