Förskottera kostnaden för för gång- och cykelväg

Väg 120 mellan Södra vägen i Emmaboda och Xylem i Lindås har ett smalt utrymme för cyklister och gående. Det är en sträcka med mycket tung trafik, men den är kort och kan lätt byggas ut med en gång- och cykelväg. I en motion vill Rune Magnusson (C) att kommunen ska förskottera kostnaden i väntan på pengar från Trafikverket.

Barometern Emmaboda 2017-03-25:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)


Motion till kommunfullmäktige

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)