Förskottera kostnaden för för gång- och cykelväg

 

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Väg 120 mellan Södra vägen i Emmaboda och Xylem i Lindås har ett smalt utrymme för cyklister och gående. Det är en sträcka med mycket tung trafik, men den är kort och kan lätt byggas ut med en gång- och cykelväg. I en motion daterad 2017-03-20ville Rune Magnusson (C) att kommunen skulle förskottera kostnaden i väntan på pengar från Trafikverket.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 att motionen beaktas i sin helhet och prioriteras i Gång- och cykelplanen. Löftet om förskottering av kostnaden för gång- och cykelväg mellan Södra vägen i Emmaboda och Xylem i Lindås har inte infriats.

Barometern 2018-08-16:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)