Förslag om direktsända fullmäktigemöten röstades ned

24Emmaboda NYHETER 23 november 2016:
24Emmaboda_kommunhuset
Medborgarförslaget om livesändningar från kommunfullmäktige i Emmaboda röstades ned under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen. ”Tråkigt att majoriteten inte vill göra en ordentlig analys”, säger Johan Jonsson (C).

– Att öka intresset för demokratin är ett uppdrag som bör tas på största allvar. Vi tycker därför att det är tråkigt att majoriteten har föreslagit avslag på medborgarförslaget om att direktsända mötena från kommunfullmäktige. Vi anser att ärendet är otillräckligt utrett, säger Johan Jonsson (C), som förespråkat att ärendet ska återremitteras.

Johan Jonsson och Centerpartiet menar att kostnaden för att direktsända fullmäktiges sammanträden bör vägas mot den ökade öppenheten. Sedan tidigare direktsänds Nybro kommuns fullmäktiges sammanträden på 24Nybro.se.

– Ett av huvudargumenten från deras (majoritetens) sida i går var att nya fullmäktige, efter 2018 skulle få säga sitt, vi tycker att det är precis tvärtom. Om kommunfullmäktige ska livesändas så ska det vara beslutat innan listorna till nästa val fastställs, så att de som ställer upp i valet till kommunfullmäktige vet vilka villkor som gäller.

Centerpartiet yrkade på återremiss, men blev nedröstade med 7–6. Majoriteten menade också att det kan finnas problem med internetuppkoppling, beroende var sammanträdet hålls.

– Med tanke på kommunens fiberutbyggnad anser vi att frågan om uppkoppling kommer vara löst inom några år, säger Jonsson.

24Emmaboda NYHETER 23 november 2016 >>