Interpellation angående stängda dagar på förskola, skola och fritids

20020704_3-3


Till Bildningsnämndens ordförande Jan-Olof Jäghagen (S)

Emmaboda kommuns förskolor, skolor och fritids har för vana att stänga sin verksamhet ca två gånger/dagar per år. Detta för att personalen ska kunna kompetensutvecklas, vilket naturligtvis är både bra och viktigt.

Problem uppstår dock när all verksamhet stänger samtidigt, och ingen avdelning över huvud taget är öppen. Jag, och fler med mig, har drabbats av detta.

Har man inte rimlig möjlighet att vara ledig just den dagen som förvaltningen har stängt, måste man förlita sig på att någon bekant eller släkting kan ta hand om barnen just den dagen. Det är inte rimligt att kräva att alla föräldrar ska kunna vara lediga just den dagen som passar förvaltningen bäst.

Detta problem är extremt lättlöst. Det är bara att ha en förskola och ett fritids öppet i kommunen dessa dagar. De timvikarier som kommunen har kan jobba dessa dagar. Kommunen skickar nämligen inte dessa på kompetensutveckling.

Med hänvisning till ovan nämnda så har jag följande frågor till Bildningsnämndens ordförande:

– Hur har denna lösning med att alla enheter är stängda förankrats hos dig som ordförande?
– Finns politiska beslut eller politiska riktlinjer om att alla enheter ska stänga samtidigt?
– Vad har du för svar till de föräldrar som drabbats av dessa problem med att bli helt utan barnomsorg?
– Kommer du att vidtaga några åtgärder för att minst en förskola och ett fritids ska vara öppet i kommunen dessa ”kompetensutvecklingsdagar”?

Algutsboda den 27 augusti 2015

Johan Jonsson, Centerpartiet i Emmaboda kommun