Johan Jonsson

 

 

Algutsboda 321
361 93 Broakulla
070-­254 40 56
johan.jonsson@centerpartiet.se

 

 

 

Jag heter Johan Jonsson, är 35 år och bor i Algutsboda tillsammans med min sambo Linda och två pojkar på 11 respektive 10 år. Jag är utbildad civilekonom – logistik och jobbar med produktionsplanering och produktionsuppföljning på Bergs Timber Orrefors. Fritiden ägnar jag åt familj, politik, djur och natur, mm. Mitt politiska intresse vaknade i 14-års åldern och precis som då är mina drivkrafter för det politiska arbetet fortfarande landsbygd, miljö, företagande och social rättvisa, även om ålder och erfarenheter kanske har ändrat mina åsikter i sakfrågor och också vidgat mitt politiska intresse.

Emmaboda kommun är en fantastik kommun att bo i. Vi har bra kommunikationer (järnväg, väg och fiber), vi har en bra äldreomsorg och vi har ett rikt utbud av kulturaktiviteter och en rik kulturhistoria (ex Kyrkeby, Vilhelm Moberg, glasbruk, mm). Samtidigt finns det områden som måste bli bättre, exempelvis måste vi ge barn och ungdomar förutsättningar för att lyckas bättre i skolan. Här finns mycket kvar att göra. Möjligtvis är det inte mängden resurser som är problemet, utan hur resurserna används.

Emmaboda kommun och dess bolag måste också bli bättre på att se hela kommunen och våga göra investeringar även utanför centralorten. Jag tror stenhårt på att det är tillsammans som vi bygger en bra kommun för framtiden. Exempelvis måste Emmaboda Bostads AB våga bygga hyresrätter även utanför centrala Emmaboda och kommunen måste omgående se över förskolornas behov i ytterområdena.

Jag får ofta till mig, av både kommuninvånare och besökande, att utsmyckningarna i centrum vid jul, påsk och halloween är fantastiska, men samtidigt får jag lika ofta till mig att kommunen inte sköter sina grönytor, parker, etc. Jag tror att tekniska (som har ansvaret för detta) måste våga prioritera bland de ytorna som de sköter om och jag tror att det är viktigt att kommunicera prioriteringarna och varför man gör dem. Här finns en tydlig punkt där Emmaboda kommun kan bli bättre.

Jag tror på en miljöpolitik där man använder morötter istället för piskor. Att straffskatta i miljöns namn drabbar nästan alltid landsbygden hårdare än staden och jag tycker det är bättre att gynna det miljövänliga och på så vis få till en omställning till ett miljömässigt hållbart samhälle. Emmaboda kommun måste dra sitt strå till stacken, exempelvis kan kommunen bygga fler solceller på sina byggnader, ställa om fordonsparken till fossilfri och bygga biogasanläggning vid reningsverket. Jag anser inte att samhället (stat & kommun) kan ställa krav på enskilda om man inte föregår med gott exempel.

Emmaboda kommun är tyvärr känd för sitt dåliga företagsklimat. Här finns massor att göra, men det kanske viktigaste är hur företag blir bemötta av kommunala tjänstemän och kommunala bolags företrädare. Här har Emmaboda kommun mycket kvar att jobba med. Utan företagen finns inga arbetsplatser att gå till och då finns snart inte heller någon anledning att bo i Emmaboda. Detta är en oerhört viktig fråga för Emmaboda kommuns långsiktiga överlevnad.