Johansfors skola ska byggas till

Lokalbehovet på Johansfors skola kommer att lösas så som Johan Jonsson (C) föreslagit. Bildningsnämnden upphävde sitt tidigare beslut och kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade att skolan ska få en permanent tillbyggnad med två lektionssalar. Biblioteket ska samutnyttjas av skola och bibliotek tills nybyggnationen är klar.

Protokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18, § 64:

Klicka för KF-protokoll

Barometern 2018-06-19:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)