Kommunstyrelsen lämnades utanför

PRESSMEDDELANDE 2016-09-12

Barometerns chefredaktör, Anders Enström, reagerar mot att Emmaboda kommun ingått samarbete med sajten 24Emmaboda.
Fri journalistik ingen självklarhet, lördag 3 september, s 12.
Han skriver att det förvånar honom att kommunchefer och politiker väljer att med skattemedel stödja en verksamhet med tveksam varudeklaration.

Som ledamöter i kommunstyrelsen för Centerpartiet i Emmaboda kommun vill vi härmed meddela att vi inte har beretts möjlighet att komma med synpunkter inför beslutet om samarbetsavtalet.

Weronica Stålered, administrativ chef, skriver i pressmeddelande fredag 2 september: ”Ärendet behandlades på kommunstyrelsens beredning den 8 mars 2016 där kommunchefen fick i uppdrag att bjuda in informationsansvarig till ledningsgruppen för att föredra ärendet där samt att besluta om Emmabodas deltagande eller inte. Det beslutades att kommunen och merparten av bolagen sa ja till detta. Politiken blev således informerad. De ansåg om kostnaden kunde tas ur befintlig budget så var det helt okej att jobba vidare med förvaltningschefer och bolagsledning.”

Vi anser att samarbetsavtalet med 24Emmaboda är ett ärende av principiell art. Sådana ärenden ska avgöras i kommunstyrelsen. Det ska gälla oavsett var pengarna tas.

Centerpartiet i Emmaboda kommun

Bo Sunesson (C)            Johan Jonsson (C)