Kräv kontanthantering!


Emmaboda kommun är en stor bankkund. I nästa upphandling av banktjänster bör kommunen kräva kontanthantering som villkor för fortsatt samarbete. I kommunstyrelsen vill jag väcka detta ärende till sammanträdet den 21 mars.
Algutsboda den 5 mars 2017
Johan Jonsson (C)

Barometern 2017-03-07