Kretsstyrelsen

Ordförande:Niklas Banérsson, Lindås
Vice ordförande: Göran Eriksson, Kammarbo
Kassör: Erling Karlsson, Sibbahult
Sekreterare: Göran Andersson, Algutsboö

Ledamöter
Göran Ernstsson, Åleberg
Angela Fransson, Emmaboda
Ingrid Jensen, Emmaboda
Rune Magnusson, Emmaboda
Kerstin Karlsson, Kammarbo
Karin Rask, Algutsboö
Jenny Rydberg, Lindås
Bo Sunesson, Harebo
Conny Viktorsson, Lindås

Revisorer
Anna Jonasson Karlsson, Moshult
Maria Lemon, Emmaboda

Ersättare revisorer
Linda Johansson, Algutsboda
Ros-Marie Jonasson, Emmaboda

Valberedning
Ingrid Jensen, Emmaboda, sammankallande
Erling Karlsson, Sibbahult
Göte Lindholm, Muggetorp
Börje Svensson, Emmaboda