Kretsstyrelsen

Ordförande: Jenny Rydberg, Emmaboda
Vice ordförande: Karin Rask, Algutsboö
Kassör: Erling Karlsson, Sibbahult
Sekreterare: Chatrine Schander Ljungquist, Grimmagärde

Övriga ledamöter
Niklas Banérsson, Lindås
Angela Fransson, Emmaboda
Oskar Erlingsson, Hamburg
Mohammad Reza Rezai, Emmaboda
Weronica Stålered, Rörsbo
Bo Sunesson, Harebo

Revisorer
Anna Jonasson Karlsson, Moshult
Maria Lemon, Emmaboda

Ersättare revisorer
Linda Johansson, Algutsboda
Ros-Marie Jonasson, Emmaboda

Valberedning
Göran Eriksson, Kammarbo, sammankallande
Anna Jonasson Karlsson, Moshult
Erling Karlsson, Sibbahult
Börje Svensson, Emmaboda