Miljöpartiet i Emmaboda borde skämmas!

På Kommunfullmäktige den 11 maj 2015 behandlades Centerpartiets motion om hur Emmaboda Kommun skulle kunna ta fram en policy och aktivt arbeta för att uppnå både de regionala och nationella målen om ett fossilbränslefritt samhälle. Motionen hade varit ett viktigt steg i rätt riktning för Emmaboda Kommun att ta.

Jag blev inte särskilt förvånad över att Socialdemokraterna och Vänstern röstade mot motionen, de är inte kända för sitt miljöengagemang.

Däremot är det uppseendeväckande att Miljöpartiet röstade mot motionen. Detta gjorde man med motiveringen att vi ska satsa på solceller. Solceller i all ära, men det behövs mer aktivt miljöarbete om samhället ska vara fossilbränslefritt till år 2030. Man ska också komma ihåg att ungefär samtidigt som Miljöpartiet i Emmaboda pratar om att bygga fler solcellsanläggningar, så ville Miljöpartiet i Regeringen lägga skatt på solcellsel. Snacka om miljöfientligt Miljöparti!

Man kan inte annat än uttrycka besvikelse över att Miljöpartiet numera underordnar miljöarbetet under att få sitta vid maktens bord!

Johan Jonsson, Vice gruppledare Centerpartiet i Emmaboda kommun

Barometern 2015-06-10

Barometern 2015-06-10