Motion: Montessoriförskola i kommunal regi

Centern yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa Montessoriförskola i Emmaboda kommun.

MOTIVERING

Centern i Emmaboda kommun anser att kommuninvånarna ska erbjudas alternativ till den pedagogik som idag finns i kommunens skolor. Älmhults kommun bedriver både Montessoriförskola och Montessoriskola i kommunal regi med mycket gott resultat.
Vi har varit på studiebesök där. Föräldrar ska ha rätt att välja de lösningar som passar familjen bäst.

Montessoripedagogiken handlar om att sätta barnet i centrum och följer mottot ”Hjälp mig göra det själv”.
Pedagogiken bygger på:

  • respekt för barnet, för individen
  • en förberedd miljö som är lugn och tilltalande för barnet och lockar barnet till arbete
  • frihet och ansvar
  • helheten före detaljerna

I en montessorigrupp känner barnen att de arbetar för sin egen skull – inte för lärarens.
Känslan av att lyckas med ett jobb som man själv har valt skapar naturlig arbetsglädje och uppmuntran.

Med det fria valet menas att barnet självt efter intresse och i samråd med läraren väljer arbetsområde
och även hur och när arbetet ska göras. Montessoris frihet i fostran är inte detsamma som frihet från fostran.

Det kan vara bra att börja med att införa en Montessoriförskola.

2014-06-16
Ann-Charlotte Filipsson (C)


Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15:

”att återremittera motionen med motiveringen att uppmana Bildningsnämnden att utreda förutsättningarna för att starta en Montessoriförskola i den planerade nionde förskoleavdelningen.”

Klicka här för att läsa protokollet från kommunfullmäktiges behandling av motionen.