Motion om att handlingarna till kommunfullmäktige ska publiceras på kommunens hemsida 

24Emmaboda NYHETER 8 december 2016:

Centerpartiet i Emmabodas fullmäktigegrupp lägger fram en motion om att offentliggöra kommunfullmäktiges ärendelista inför varje sammanträde. ”Viktigt för att öka intresset för kommunpolitiken”, säger Johan Jonsson (C).

Enligt förslaget från Centerpartiet ska man kunna få tillgång till kommunfullmäktiges ärendelista inför varje möte, där man även under varje punkt, ska kunna se ärendet med underrubriker där ärendets handlingar finns tillgängliga. Rubrikerna ska sedan länkas till handlingen som öppnas i nytt fönster/ny flik via kommunens sajt, www.emmaboda.se.

– Vi tror att detta är ett första, och viktigt, steg för att möjliggöra ett ökat intresse för kommunpolitiken. Om man som privatperson besöker KF-möten i dag är det svårt att hänga med i diskussionerna, då man inte har tillgång till de handlingar som diskuteras, säger Johan Jonsson (C).

Ett exempel på hur det skulle kunna se ut finns på Centerpartiet i Emmabodas hemsida.

– Att ha tillgång till underlagen för de beslut som fattas borde öka möjligheterna för allmänheten att skapa sig en egen uppfattning om det som det beslutas om, menar Jonsson.

24Emmaboda NYHETER 8 december 2016 >>

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)