Motion om tillfälligt natthärbärge för hemlösa vintertid

Klicka för större text. (öppnas i nytt fönster/flik)

Klicka för större text. (öppnas i nytt fönster/flik)

Till kommunfullmäktige i Emmaboda kommun

Under vinterns kyla kan det finnas människor som inte har någonstans att ta vägen och därmed riskerar sina liv. Där skulle ett tillfälligt natthärbärge kunna vara en hjälp med husrum och värme.

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att kommunen ska inrätta ett tillfälligt natthärbärge för hemlösa vintertid.

Vissefjärda 2015-10-24
Marina Skoglund C