Motion: Sälj nattisplatser till kommunerna runtomkring

Motion till kommunfullmäktige i Emmaboda kommun
2015-02-24

Emmaboda kommun erbjuder nattomsorg eller ”nattis”.
Denna omsorgsform finns för närvarande i Långasjö. Den skulle kunna utnyttjas av fler familjer. Det finns kommuner i närområdet som inte har denna tjänst och det har visat sig att det där finns intresse och behov av nattis.

Centern anser att Emmaboda kommun skulle kunna marknadsföra
nattomsorg till kommunerna runtomkring. Detta kan generera intäkter.

Centern yrkar

att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska marknadsföra
nattomsorg till kranskommunerna.

Marina Skoglund         Rune Magnusson          Karin Rask