Motion: Ta bort avsmalning och övergångsställe

2014-07-29
Motion till kommunfullmäktige i Emmaboda kommun

Ta bort avsmalning och övergångsställe på Storgatan vid Mineralvägen

Den som kör Storgatan norrifrån och kommer till avsmalningen och övergångsstället strax före Mineralvägen lägger det mesta av sin uppmärksamhet på mötande fordon för att se vem som ska hinna köra först.

Då missar man lätt att titta efter övergångsställets oskyddade trafikanter.

De som kommer från Mineralvägen och ska köra norrut på Storgatan lämnar sällan företräde för trafik som kommer norrifrån. Jag har sett många tillbud där en olycka kunde ha inträffat.

När Zebralagen infördes 1998 (väjningsplikt för fordonsförare) var tanken att olyckorna vid övergångsställen skulle minska. I stället har de enligt Trafikverket ökat med 20 – 25 procent. Det kan bero på att många gående ser övergångsstället som en skyddszon.

Vi kan jämföra med korsningen mellan väg 120 och Södra vägen. Där är det betydligt mer trafik, men där finns inget övergångsställe eller cykelöverfart. Flera undersökningar har visat att övergångsställen ökar risken att skadas vid en trafikolycka och att de endast bör användas på platser där ett stort fotgängarflöde korsar ett stort fordonstrafikflöde. Flera kommuner har därför tagit bort övergångsställen.
Se bifogade foton.

Storgatan vid Mineralvägen:
(Större bild – klicka på bilden)

IMG_1981-3

Korsningen mellan väg 120 och Södra vägen:
(Större bild – klicka på bilden)

IMG_1984-1

Jag yrkar att övergångsstället och avsmalningen på Storgatan vid Mineralvägen ska tas bort.

Emmaboda 29 juli 2014

För Centerpartiet i Emmaboda kommun
Rune Magnusson