Partistämman 2015

Partistämman i Falun är avslutad. Hela 356 motioner, som skickats in från hela landet, behandlades. Utöver det behandlade stämman tre större politiska program om landsbygd, jobb och företagande samt miljö och klimat, samt åtta ställningstaganden inom andra politiska områden.
Stämmoombuden Anja Granlund och Christer Jonsson tillsammans med Anders W Jonsson, Centerpartiets vice ordförande.

 

Stämmoombuden Anja Granlund och Christer Jonsson tillsammans med Anders W Jonsson, Centerpartiets vice ordförande.