Politik för fler bostäder

I mindre kommuner är det ofta svårt att bygga bostäder även om behovet är stort. De kommunägda bostadsbolagen tvingas skriva ner värdet på nybyggda fastigheter eftersom marknadsvärdet understiger byggkostnaden.

Centerpartiet vill ge kommunerna verktyg att möta bostadsbristen. Det måste till ett nytt sätt att värdera nybyggda hyresfastigheter. Centerpartiet har därför vid partistämman i Malmö, och i riksdagen, fört fram en rad förslag för att öka byggandet i hela landet.

Bo Sunesson (C), ledamot i kommunstyrelsen i Emmaboda kommun
Ola Johansson (C), riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson
Barometern 2018-04-09:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)