Rätten till nära vård och kontinuitet

Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Christer Jonsson, landstingsråd (C):  ”Vi behöver göra det enklare att öppna nya mindre vårdcentraler.”
Bilden: Christer utanför hälsocentralen Astrakanens nyöppnade filial i Vissefjärda.

”Bristen på läkare gör att primärvården haltar på så många håll.
Därför måste vi lösa det så att vi kan ge alla rätt till en fast läkarkontakt!”

Häromdagen läste jag en intervju med en professor i geriatrik (åldrandets sjukdomar). Han beskrev de bekymmer och svårigheter vi har i sjukvården idag. Sjukvården är fantastisk på att ta hand om och hjälpa oss alla när vi drabbas av en specifik sjukdom, för det är sjukvården byggd för. Men när vi drabbas av kroniska sjukdomar, eller blir gamla och drabbas av många olika sjukdomar som är kroniska tillstånd och som gör att vi blir sköra, får många läkemedel och så vidare, då är inte sjukvården utformad för det. Det har varit ett stort bekymmer länge, men sanningen är att det kommer att bli ett ännu större bekymmer de kommande åren eftersom vi blir fler som blir riktigt gamla och som drabbas av skörhet och många kroniska tillstånd.

Vi behöver göra många olika saker för att sjukvården ska ha en bättre chans att klara detta.
Ett kan vara att arbeta med så kallade äldrevårdsmottagningar. Men det är tyvärr inte hela lösningen. Det finns en stor risk att det blir städernas lösning medan mindre orter och landsbygden inte får dessa förutsättningar. Nej, vi måste framförallt hitta sätt att öka antalet fasta läkare i primärvården och minska antalet patienter som varje team på en vårdcentral måste ta ansvar för. En orsak till att man inte klarar av att bättre följa våra mest sköra patienter är att man har för många att ansvara för och då leder det till korta besök och mindre möjlighet till hembesök etcetera. Detta måste vi ändra på!

I Kalmar län är det över 70 000 patienter som inte har en fast läkarkontakt och vi saknar minst mellan 40 och 50 läkare. Det är detta vi måste ändra på. Vi behöver göra det enklare att öppna nya mindre vårdcentraler, och göra det attraktivare att arbeta i primärvården genom att minska antalet patienter man ansvarar för. Vi behöver följa i samma spår som Norge gjorde för ett antal år sedan, där man öppnade för att även den som inte är specialiserad läkare för primärvården kan driva en verksamhet eller arbeta fullt ut där.

Vi behöver också bereda plats för alla de andra professioner som finns i primärvården för att minska trycket på att allt behöver handla om ett läkarbesök. Det sker genom att se till att det finns psykologer och kuratorer som ger stöd och behandling vid psykisk ohälsa, att det finns fysioterapeuter som tar första besöket när man har ont i leder och att det finns sjuksköterskor med olika slag av mottagningar.

Men det är trots allt bristen på läkare som gör att primärvården haltar på så många håll. Därför måste vi lösa det så att vi kan ge alla rätt till en fast läkarkontakt! Då kan vi också ge alla våra sköra patienter en god vård och trygghet med en nära vård.

Christer Jonsson
Landstingsråd (C)