Rör inte rotavdraget, Stefan Löfven

Före valet var Stefan Löfven glasklar, rotavdraget skulle inte röras vid ett regeringsskifte. Det löftet har han nu brutit. Regeringen avser kraftigt minska avdraget för att få råd med subventioner till byggindustrin.

7 april 2015

Konsekvensen blir ett dråpslag mot småföretagen. Pengar slussas från små hantverksfirmor till stora byggbolag och hotar de samhällsvinster som ROT-avdraget skapat. Enligt Skatteverket har antalet svartjobb sjunkit drastiskt och tiotusentals vita jobb skapats sedan införseln.

Vad får vi då för de pengar som Löfven vill dopa byggbranschen med? Inte mycket. Reformen är långt ifrån så generös som den låter. När Löfven ger 3,2 miljarder med ena handen, så tar han 2,4 miljarder med den andra genom att höja arbetsgivaravgifterna för 50 000 unga anställda i byggbranschen.

Anmärkningsvärt är också att branschen redan tydligt markerat att man inte vill ha subventioner eftersom risken är stor att det leder till stigande markpriser, något som också KTH-professorn Hans Lind varnade för så snart förslaget lagts fram.

Även landsbygden förfördelas då stödbeloppet per kvadratmeter är betydligt större i Stockholm, Göteborg och Malmö än i resten av landet. Regeringen ökar alltså kostnaderna för folk på landsbygden för att få råd med ökade bidrag till storstäderna.

Det finns bättre sätt att lösa bostadsbristen på. Vi måste komma till rätta med den icke fungerande bostadsmarknaden, dålig marktillgång, snåriga regelverk, stränga bullerregler och långa överklagandeprocesser. Boverket har konstaterat att de flesta av problemen beror på ineffektivt utnyttjande av det befintliga beståndet. Då hjälper inte att kasta pengar på ett trasigt system.

Speciellt inte när pengarna hämtas in genom att skadeskjuta en populär och jobbskapande reform som minskar svartjobben. Stefan Löfven bör snarast montera ned det fuskbygge han nu har påbörjat.

OLA JOHANSSON (C), RIKSDAGSLEDAMOT OCH BOSTADSPOLITISK TALESPERSON BO SUNESSON (C), GRUPPLEDARE, EMMABODA JOHAN JONSSON (C), KS-LEDAMOT, EMMABODA