Rune Magnusson

 

Älgvägen 23
361 32 Emmaboda
0471-121 16
070-602 95 33

 

 

 

 

Jag heter Rune Magnusson, är född 1942 och bor i Emmaboda med min fru Ragnhild. Jag har två barn och ett barnbarn. Jag har arbetat som trafiklärare sedan 1970, och som egenföretagare i Emmaboda Trafikskola sedan 1985. 2016 sålde jag trafikskolan, men hjälper fortfarande till där med släpvagnsutbildning och utbildning med automatväxlad bil. Tillsammans med två syskon äger jag föräldragården i Parismåla, där jag gärna arbetar i skogen.

Som politiker och ledamot i kommunfullmäktige driver jag frågor om en säkrare och miljövänligare trafik. Jag har skrivit motioner och interpellationer, bl. a. om  ombyggnader av korsningar i Emmaboda som jag tycker har blivit fel.

En motion som jag har lämnat till kommunfullmäktige handlar om att göra en plan för gång- och cykelvägar i hela kommunen. För tillfället är den ute på remiss.

En annan motion som jag och Bo Sunesson har fått bifall för i kommunfullmäktige är att bygga hus med trä, vilket skulle bli mer miljövänligt än med stål och betong.

I många år har jag genom motion, interpellation och debatter drivit på för att få Verdatomten i Vissefjärda klar. Lessebo kommun klarade av att färdigställa ett sågverksområde inom två år. Det kostade inte kommunen något. SGU (Sveriges geologiska undersökning) och statliga anslag bekostade både utredning och färdigställande. Jag kommer att driva denna fråga vidare.

Emmaboda Flygbana måste utvecklas för bilsport och för vidareutbildning med säkerhetskörning för dem som har körkort. Jag kommer att driva dessa frågor tillsammans med Centrum Sydost, Bilsport och motorklubbar.

Bankernas öppettider, tillgänglighet och kontanthantering ska vi försöka att driva. I sommar har bankerna i Emmaboda varit stängda i flera veckor. Det har inte varit acceptabelt för företagare och privatpersoner.

Jag vill driva frågan om viltstängsel på väg 25 mellan Nybro och Kronobergs län. Kalmar län är det fjärde mest olycksdrabbade länet i landet sett till antalet viltolyckor i år. Kronoberg län har 23 mil viltstängsel, Kalmar län 7 mil. Skillnaden syns också i statistiken över viltolyckorna.