Sök permanent lösning av lokalbehoven på Johansfors skola

Vi har de senaste veckorna tagit del av information om olika alternativ för att lösa lokalfrågan för Johansfors skola. Ett ökande antal elever har gjort att skolans lokaler inte räcker till. Det hetaste verkar just nu vara en lösning med husmoduler/baracker. 

Vi tycker inte att detta verkar vara någon bra lösning, framförallt inte på några års sikt. Av erfarenhet vet vi att lösningar av detta slag tendera att bli både dyra och mindre ändamålsenliga. Vi tycker att det vore lämpligare att permanent bygga till Johansfors skola.

Under byggtiden måste vi naturligtvis hitta tillfälliga lokaler att bedriva verksamheten i. I valet av dessa temporära lokaler måste kommunen tänka brett och kreativt och inte låsa sig vid en lösning.

Kan kommunen hyra delar av Folkets Hus i Broakulla för exempelvis fritids under två år? Finns det andra lämpliga lokaler i samhället? Ska kommunen hyra baracker? Kan nuvarande bibliotek användas av musikundervisningen på dagtid (och bibliotek för allmänheten kvällstid) och därmed frigöra lokaler som idag används för musikundervisning?

Karin Rask (C), vice ordförande Bildningsnämnden

Johan Jonsson (C), kommunalrådskandidat för Centerpartiet i Emmaboda kommun

 

Barometern 2018-06-07:

Broakullaborna vill inte vara utan bibliotek