Styrelser/Nämnder

Klicka på namn för att se adress, telefon, e-postadress och bild


Kommunstyrelsen 

Johan Jonsson  ordförande, kommunalråd    Bo Sunesson, ledamot

Jenny Rydberg, ersättare     Karin Rask, ersättare

Länk till kommunstyrelsen på www.emmaboda.se 


Bildningsnämnden 

Jenny Rydberg  vice ordförande             Eva Aronsson, ledamot

Karin Rask, ersättare

Länk till bildningsnämnden på www.emmaboda.se


Socialnämnden 

Linda Johansson, vice ordförande
Göran Eriksson, ersättare    Kristina Lövqvist, ersättare

Länk till socialnämnden på www.emmaboda.se


Teknik- och fritidsnämnden 

Niklas Banérsson, ordförande    Rune Magnusson, ledamot
Johan Gustafsson, ersättare

Länk till teknik- och fritidsnämnden på www.emmaboda.se


Bygg- och miljönämnden 

Erling Karlsson, ledamot     Göran Eriksson, ersättare

Länk till bygg- och miljönämnden på www.emmaboda.se


Valnämnden 

Chatrine Schander Ljungquist, ordförande     Angela Fransson, ersättare

Länk till valnämnden på www.emmaboda.se


Överförmyndarnämnd 

Ingrid Jensen, ledamot

Länk till överförmyndarnämnden på www.emmaboda.se


Emmaboda Elnät AB

från ordinarie bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2023

Lennart Gustavsson, ordförande       Bo Sunesson, ledamot

Länk till styrelsen för Emmaboda Elnät på www.emmaboda.se


Emmaboda Energi & Miljö AB (EEMAB)

från ordinarie bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2023

Lennart Gustavsson, ordförande     Bo Sunesson, ledamot

Länk till styrelsen för Emmaboda Energi & Miljö på www.emmaboda.se


Emmaboda Bostads AB (EBA)

från ordinarie bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2023

Göran Andersson, ledamot

Länk till styrelsen för Emmaboda Bostads AB på www.emmaboda.se


Emmaboda Fastighets AB (EMFAB)

från ordinarie bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2023

Johan Jonsson, ordförande

Länk till styrelsen för Emmaboda Fastighets AB Bostads AB på www.emmaboda.se


Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB (EFFAB)

från ordinarie bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2023

Johan Jonsson, ordförande

Länk till styrelsen för Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB på www.emmaboda.se


Möjligheternas Hus AB (MHAB)

från ordinarie bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2023

Niklas Banérsson, ledamot

Länk till styrelsen för Möjligheternas Hus AB på www.emmaboda.se


Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 

Johan Jonsson, vice ordförande

Länk till styrelsen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås på www.emmaboda.se


2019-05-12