Svar på interpellationen om stängda dagar på förskola, skola och fritids

Barometern 2015-10-13 Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Barometern 2015-10-13
Klicka för större bild (öppnas i nytt fönster/flik)

Kommunfullmäktige 5 oktober 2015
Jan-Olof Jäghagen (S), Bildningsnämndens ordförande, säger att 
han i dagsläget inte ser något behov av att förändra den ordning som råder, men om det visar sig att behovet blir stort ämnar han se över situationen.

Svar på svaret 

Det blir inte ett stort antal föräldrar som har detta behov – däremot finns det ett stort behov hos ett litet antal föräldrar.
Ett sådant stort behov uppstår ibland hos framför allt ensamstående föräldrar, men även hos de i en parrelation. På frågan om hur denna lösning med alla enheter stängda förankrats hos honom som ordförande, svarar Jäghagen att nämnden 2011 såg problemet och att man då hindrade att det blev värre.

På frågan om det finns politiska beslut eller politiska riktlinjer om att alla enheter ska stänga samtidigt blir svaret att ”politiken har tagit ställning till två gemensamma dagar”.

Det beslutet måste ligga flera valperioder tillbaka i tiden, med de som på den tiden satt i nämnden, för vad nämnden gjorde 2011 var att avslå en begäran om att hålla stängt ännu fler dagar. Det tyder på att frågan borde vara aktuell för en omprövning.

På frågan om vad Jäghagen har för svar till de föräldrar som drabbats av dessa problem med att bli helt utan barnomsorg blir svaret att Emmaboda kommun har en god utvecklad barnomsorg och att det finns föräldradagar att tillgå.

Det är bra att det finns föräldradagar, men svara i stället på det problem som interpellationen handlar om. Det handlar inte om pengar som ersättning för att man är hemma hos sina barn. Det handlar om att man inte har någon rimlig möjlighet. Har man inte rimlig möjlighet att vara ledig just den dagen som förvaltningen har stängt, måste man förlita sig på att någon bekant eller släkting kan ta hand om barnen just den dagen.

Det uppstår problem som är svåra att lösa, och de drabbar oftast ensamstående men även andra. Den ena föräldern kan vara inbokad för jourtjänstgöring på en arbetsplats där barnet/barnen inte kan få följa med samtidigt som den andra föräldern har ett viktigt möte för sitt företag. Man kanske inte kan ta hjälp av släktingar och bekanta. De kanske inte finns inom rimligt avstånd. De kan vara förhindrade att ta ledigt från sitt arbete.

Avslutningsvis kan sägas att svaret på interpellationen över huvud taget inte berör själva kärnfrågan, nämligen att all verksamhet (förskola och fritids) stänger samtidigt. Men eftersom problemet är extremt lättlöst, hoppas jag att Bildningsnämnden ska fatta ett beslut om att minst en avdelning (förskola/fritids) ska vara öppen även de aktuella dagarna. Centerpartiet kommer att lyfta frågan i Bildningsnämnden.

Johan Jonsson (C)