Svar på Sverigedemokraternas budgetkritik

SD vill stryka satsningar på utbyggnad av gång- och cykelvägar, Mötesplats Emmaboda och en rastplats i Eriksmåla. I stället vill de överföra två miljoner till barn med särskilda behov i förskola och skola.

Johan Jonsson (C) svarar att budgetförslaget har tydliga riktlinjer att bildningsnämnden inte får minska stödet till dem med särskilda behov.

Om man som SD vill utöka budgetramen med två miljoner kommer resultatet att minska med lika mycket. Det frigörs heller inga pengar i årsbudgeten genom att avstå från att investera i cykelvägarna och rastplatsen.

Barometern 2019-06-11:

Klicka för större text (öppnas i nytt fönster/flik)