Vårdslös kostnadsökning för nya förskolan i Emmaboda

20020704_3-37 maj 2015
Kommunstyrelsen beslutade 28 april angående bygget av ny förskola i Emmaboda. Vi i Centerpartiet är mycket glada att en ny förskola ska byggas. Barnomsorgen är en del av den kommunala kärnverksamheten och när barnantalet ökar så känns detta helt rätt. En bra satsning för framtiden.

Vad gäller kostnaderna, och varför de ökat lavinartat, så är vi inte alls lika glada. Den ursprungliga kalkylen var på ca 40 miljoner. Nu är det plötsligt ca 58 miljoner – en ökning med 45 procent. Detta beror på ökande byggkostnader på grund av bättre konjunktur i byggbranschen och ökande kostnader på grund av tillagningskök istället för mottagningskök.

Ett tillagningskök är något vi i Centerpartiet stöder. Vi tror att det är vettigt att på en så här pass stor förskola ha tillgång till ett tillagningskök. Att känna lukten av matlagning ökar de flestas aptit. Ytterligare ett större tillagningskök gör också den kommunala matlagningen mindre sårbar.

Vi kan inte göra så mycket åt de ökande byggkostnaderna på grund av konjunkturen. Däremot vänder vi oss mot ökande kostnader på grund av platsvalet. Förslaget från projektgruppen var att placera den nya förskolan på den plats där villan ”Vita huset” nu ligger. Att byta placeringen innebär en kostnadsökning på ca 7 miljoner. Detta på grund av att markarbetena blir väsentligt dyrare på grund av kuperad terräng och att den nya förskolan måste byggas i två etapper.

Det är politiskt vansinne att välja den placering som man nu valt. Vår åsikt är att vi kommunpolitiker är satta att förvalta invånarnas skattepengar ansvarsfullt och detta är inte det. Vi har reserverat oss mot förslaget till förmån för att bygga förskolan på den av projektgruppen föreslagna platsen.

Vilken förskola eller skola får nu vänta ytterligare tid på att bli renoverad? Är det förskolan i Broakulla? Skolan i Långasjö? Förskolan i Lindås? Eller är det förskolan i Eriksmåla, som fortsatt ska hållas på halster? Det är ju trots allt så att de kommunala resurserna är begränsade.

Vi i Centerpartiet är djupt oroade över hur vårdslöst Socialdemokraterna hanterar våra gemensamma skattepengar. Det är inte hållbart i längden. Pengarna ska räcka till mycket. Dessa 7 miljoner hade behövts till annan kärnverksamhet.

Johan Jonsson, vice gruppledare Centerpartiet i Emmaboda Kommun
Bo Sunesson, gruppledare Centerpartiet i Emmaboda Kommun