Vårt län behöver nya ledare

1 maj :
”Arbetarrörelsen har stagnerat och blivit konservativ och reaktionär, lysten att bevara sig själv och makten. Inte genom att se till vad som är bäst för Sverige, utan genom att se till vad som är bäst för den själv.”

Barometern 2018-04-30: