Verksamhet 2017

6 januari
Julfest i Rävkullens bygdegård

18 januari
Gruppmöte med Alliansen

30 januari
Kretsstyrelsesammanträde

31 januari
Kretssamråd i Högsby. Bo Sunesson, Kerstin Karlsson och Göran Eriksson deltog

1-28 februari
Under hela februari hade vi Fälldinutställningen uppsatt i Allaktivitetshuset Loket, Emmaboda.

3-4 februari
Kommundagarna i Göteborg. Anja Granlund och Bo Sunesson deltog från kretsen. Bo var även med 2/2 vid träffen för gruppledare.

8 februari
Gruppmöte med Centern

11 februari
Kursdag med Centerdistriktet i Blomstermåla. Göran Andersson deltog i hemsideskursen.

20 februari
Medlemsträff med visning av Fälldinutställningen och filmen En härlig tid – Centerrörelsens framväxt under 100 år

5 mars
Kretsårsmötet i Nöjeshuset, Emmaboda. Anders Åkesson gästade årsmötet och talade om aktuella frågor i rikspolitiken.
I samband med årsmötet fastställdes kyrkofullmäktigelistan inför höstens val.

8 mars
I anslutning till internationella kvinnodagen delade Centerkvinnorna och Centerpartiet ut diplom och tårta till Anna J. Karlsson som driver Lammgården i Moshult. Hon fick Centerns kvinnopris för att hon tillsammans med familjen driver gården med starka ekologiska förtecken.

16 mars
Gruppmöte med Alliansen

21 mars
Kretsstyrelsesammanträde

31 mars
Centerpartiets distriktsstämma i Högsby med 11 närvarande ombud från Emmabodakretsen

5 april
Gruppmöte med Centern

20 april
Gruppmöte med Alliansen

22-23 april
Valvinstkonferens i Stockholm. Niklas Banérsson deltog från Emmabodakretsen.

29 april
Vid distriktets valplaneringskonferens i Kalmar deltog Jenny Rydberg, Göran Andersson, Bo Sunesson och Göran Eriksson.

2 maj
Förnomineringsmöte i Bromboda bygdegård. Kommunalrådet Ingemar Einarsson, Påryd och landstingsrådet Christer Jonsson medverkade. Under mötet nominerades kandidater till de olika valen inför 2018 års val.

13 maj
Medverkan på Vissefjärdadagen. Förutom samtal med marknadsbesökarna bjöd Centerpartiet på närodlade tomater från Långasjö.

16 maj
Pendlarkampanj vid järnvägsstationen i Emmaboda. Kampanjen den här gången var Närmare Vård i hela landet. Tillsammans med kampanjmaterialet delade vi ut Svenska äpplen.

18 maj
Gruppmöte med Alliansen

25 maj
Medverkan på Broakulla marknad. Där samtalade Centerpartisterna med besökarna om hur vår bygd kan bli bättre att bo i.

27 maj
Utdelning av Centerpartiets miljöpris till Alf Johansson, Runes Bensin. Priset delades ut inför många besökare i samband med Runes Vårfest.

10 juni
Medverkan på Eriksmåla marknad för samtal med marknadsbesökarna och servering av det uppskattade Centerkaffet

29 juli
Grön Trädgård hos Emelie och Alexander Lindström, Lindehult. Förutom visningen av trädgården och den konstgjorda sjön fanns det tipsrunda och sedan bjöd Centerpartiet alla 120-talet besökarna på kaffe.

16 augusti
Vid distriktets valupptakt i Kalmar inför kyrkovalet deltog Ingrid Jensen, Angela Fransson och Kerstin Karlsson.

20 augusti
Sommarfest i Rävkullen för allmänheten och medlemmarna. Där var det tipsrunda, lektävlingar, grillning och kaffe. Det var också politisk information av Patrik Davidsson från Uppvidinge och underhållning av Maja Hobring.

29 augusti
Kretssamråd i Mönsterås. Niklas Banérsson, Bo Sunesson, Kerstin Karlsson och Göran Eriksson deltog från Emmabodakretsen.

31 augusti
Gruppmöte med Alliansen

augusti-september
Kyrkovalet 17 september. Ingrid Jensen, Göte Lundberg och Rune Magnusson ingår i gruppen som jobbar med kyrkovalet. De har bland annat sammanställt en folder som ska delas ut till hushållen i kommunen.

2 september
Medverkan på Eriksmåla marknad. Förutom att vi bjöd på kaffe och samtalade med besökarna var det tävling i morotsstapling. Med att kampanja inför kyrkovalet hade vi hjälp av toppkandidaterna till kyrkomötet och stiftsfullmäktige Margareta Andersson, Vimmerby och Veine Backenius, Vimmerby.

9 september
Medverkan på Emmaboda marknad. På den här marknaden blir det många besökare vid vårt Centertält som vill samtala och bli bjudna på en kopp kaffe.

14 september
Kretsstyrelsesammanträde

17 september
Kyrkoval. Centerpartiet i Emmaboda fick oförändrat sex mandat i kyrkofullmäktige.

28 september – 1 oktober
Centerns partistämma i Malmö. Johan Jonsson deltog som ombud från kretsen och Jenny Rydberg och Christer Jonsson deltog som ombud för distriktet.

5 oktober
Gruppmöte med Alliansen

7 oktober
Centerns extra distriktsstämma och nomineringsstämma i Kalmar med 10 ombud från Emmabodakretsen

12 oktober
Gruppmöte med Centern

7 november
Nomineringsstämma i Långasjö Bygdegård. Fullmäktigelistan fastställdes. Per Skogberg deltog som distriktets representant.
Kretsstyrelsesammanträde

9 november
Regionens utbildning kring målgruppskartorna på Staby Gårdshotell i Högsby. Niklas Banérsson och Göran Andersson deltog från kretsen.

11 november
Distriktets kursdag i Oskarshamn för kandidater och valarbetare. Från kretsen deltog Jenny Rydberg, Niklas Banérsson och Irené Nimenius.

23 november
Gruppmöte med Alliansen

25 november
Valprogram 2018. Heldagsmöte då vi började med att arbeta fram innehållet i det som ska bli vårt valprogram 2018. 14 medlemmar deltog.