Verksamhet 2018

9 januari
Kretsstyrelsesammanträde
12 januari
Julfest i Rävkullens bygdegård
15 januari
Kretssamråd i Mönsterås. Ingrid Jensen, Kerstin Karlsson och Göran Eriksson  deltog.
17 januari
Gruppmöte med Centern
1 februari
Gruppmöte med Alliansen
2-3 februari
Kommundagarna i Stockholm. Bo Sunesson deltog från kretsen.
Bo var även med den 1 februari vid träffen för gruppledare.
1 mars
Gruppmöte med Alliansen
4 mars
Kretsårsmötet i Rävkullens bygdegård. Centerdistriktets ombudsman Karin Helmersson gästade årsmötet. Hon är också kandidat i valet till landsting och riksdag och hon informerade om planeringen inför valet 9 september och om våra viktigaste frågor inför valet: Låt inte Sverige klyvas, Miljö och klimat och Trygghet i hela landet.
8 mars
I samband med internationella kvinnodagen delade Centerkvinnorna och Centerpartiet ut diplom och blommor till Christa Buitink och Wilma Buitink som driver Vissefjärda Café och konditori.
9-10 mars
Regionens toppkandidatutbildning i Vrigstad. Från kretsen deltog Karin
Rask och Jenny Rydberg.
20 mars
Nationell kampanjdag. Centerpartiet delade ut flygblad utanför affärerna i Emmaboda. Flygblad delades även ut i brevlådor i samhället.
24 mars
Kampanjutbildning i Kalmar med Karin Rask som deltagare från kretsen
24 mars
Kandidatutbildning i Kalmar. Niklas Banérsson och Linda Johansson deltog från kretsen.
5 april
Gruppmöte med Alliansen
9 april
Kretsstyrelsesammanträde
13 april
Centerpartiets distriktsstämma i Oskarshamn, där vi hade 11 ombud närvarande.
25 april
Utbildningskväll i sociala medier med Pelle Skogberg som kursledare.
2 maj
Valprogram 2018 (Valplattform) fastställdes vid medlemsmöte i Emmaboda.
3 maj
Gruppmöte med Alliansen
10 maj
Medverkan på Broakulla marknad
12 maj
Medverkan på Vissefjärdadagen
31 maj
Gruppmöte med Alliansen
31 maj
Fotografering av våra kommunfullmäktigekandidater
7 juni
Miljöprisutdelning och medlemsträff vid Ödevata Fiskecamp. Priset delades ut till Malin och Magnus Axelsson. Efter visning av anläggningen åt vi kolbullar som gräddades på öppen eld.
9 juni
Medverkan på Eriksmåla marknad
15 juli
Grön Trädgård hos Lennart och Solveig Lorentzon, Krukö. Förutom visningen av trädgården bjöd Centerpartiet alla 110-talet besökarna på kaffe.
3-4 augusti
Valkonvent i Stockholm där Karin Rask och Jenny Rydberg deltog.
6 augusti
Valsedlar och information läggs i kuvert för utdelning till alla hushåll i kommunen. Ett 20- tal medlemmar ställde upp under kvällen.
7 augusti
Kretssamråd i Högsby. Ingrid Jensen, Niklas Banérsson och Bo Sunesson deltog från kretsen.
10 augusti
Reparation och klistring av valaffischer som sedan sattes upp i helgen.
10-20 augusti
Utdelning av valsedlar och material till alla hushåll i kommunen. I stort sett alla fullmäktigekandidaterna hjälpte till med utdelningen till ca. 5 000 hushåll.
12 augusti
Sommarfest för medlemmarna i Rävkullens bygdegård. Ingrid, Jenny och Karin ansvarade för den lyckade festen.
22 augusti
Träff om äganderätten och andra landsbygdsfrågor i Rävkullens bygdegård. Medverkan av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson
30 augusti
Gruppmöte med Alliansen
1 september
Medverkan på Eriksmåla marknad
3 september
Valdebatt med alla partierna hölls i Lindås. För Centern deltog Johan Jonsson och Bo Sunesson.
8 september
Medverkan på Emmaboda marknad
augusti-september
Valkampanj. Många kandidater har kampanjat utanför affärerna i hela kommunen för att dela ut material och prata med väljare. Valstugan (arbetsboden) har vi bemannat från 20 augusti till 8 september alla dagar utom söndagar. Sista fredagen var det storsamling med många av kandidaterna med ”Valbar” där vi bjöd på dricka och tilltugg. Ansiktsmålning för barnen var mycket populärt.
Några kandidater har varit flitiga med att göra utspel i olika frågor och fått stort media utrymme av det.
Valkampanjgruppen Ingrid, Karin, Jenny, Niklas och Göran har haft möten för att planera valkampanjen och där valkampanjledaren Ingrid har dragit det stora lasset.
9 september
Valdagen. På kvällen hölls valvaka hos Niklas Banérsson, Villa Lindås.
13 september
Kretsstyrelsesammanträde
4 oktober
Gruppmöte med Alliansen
10 oktober
Distriktets nomineringsstämma för val till Landsting och Region hölls i Högsby. Emmabodakretsen representerades av Niklas Banérsson.
18 oktober
Kretsstyrelsesammanträde
18 oktober
Gruppmöte med Centern
30 oktober
Centerkretsens nomineringsgrupp sammanträder.
1 november
Gruppmöte med Alliansen
15 november
Nomineringsstämma på Hotell Amigo
Johan Jonsson informerade om de avslutade förhandlingarna med de övriga politiska partierna. Därefter följde nominering av Centerpartiets ledamöter i kommunens nämnder, bolag och styrelser.
29 november
Gruppmöte med Alliansen